Om AarhusArkivet.dk

På Aarhusarkivet.dk kan du søge i Aarhus Stadsarkivs arkivalier om Aarhus bys historie. Der er pt. ca. 160.000 søgbare arkivalier. En del af disse er digitaliserede, og kan ses online, men mange skal stadig bestilles hjem på arkivets læsesal.

Aarhusarkivets funktionalitet og udseende er under aktiv udvikling, så der vil være mangler og fejl. Vi modtager gerne fejlmeldinger, ønsker og kommentarer!


Indhold

AarhusArkivet indeholder grundlæggende en mængde større eller mindre samlinger af arkivalier, som Aarhus Stadsarkiv gennem sin korte levetid har indsamlet fra private personer, foreninger, virksomheder og myndigheder. I samlingerne findes udklip, billeder, filmruller, protokoller, erindringer, interviews o.s.v.

og mange arkivalier er endnu ikke online. Vi arbejder løbende på at forbedre siden og gøre flere arkivalier søgbare.


Brugsrettigheder

Åbenhed er et grundprincip for Aarhus Stadsarkiv, og hvor det er muligt, formidler vi derfor vores digitale arkivalier under en af de frie og åbne brugslicenser, som Creative Commons definerer. Sammen med ethvert digitalt arkivalie vil den tilhørende brugslicens, Creative Commons eller ej, være defineret. Vilkårene for brug af arkivaliet skal overholdes.

En del arkivalier kan ikke gøres tilgængelige under en fri licens, og disse skal, sammen med de ikke-digitaliserede arkivalier, bestilles hjem til vores læsesal for at beses.


Bestilling af arkivalier

Arkivalier, som ikke er online tilgængelige under en åben licens, kan som udgangspunkt bestilles hjem til læsesalen. Undtagelsen er arkivalier, der stadig er beskyttet af persondata-lovgivningen eller som efter givers ønske er klausuleret.

Her kan du læse mere om læsesalens åbningstider m.m.


Særlige samlinger

I AarhusArkivet findes flere særlige samlinger, som vi har valgt at tildele deres egen hjemmeside. Disse samlinger er også søgbare i AarhusArkivet, men de suppleres med uddybende information og anderledes brugergrænseflader på deres selvstændige sider:

Sejrs Sedler 

Sejrs Sedler er et omfattende kartotek på over 120.000 sedler med udtræk af artikler fra primært Århus Stiftstidende i årene fra 1794 til omkring 1950. Indholdet spænder vidt og dækker alt fra små dagligdags begivenheder og annonceringer til oplysninger om personer og slægter af både høj og lav stilling.

Aarhus byrådsarkiv 

Aarhus byrådsarkiv (1867-1997) udgøres af to samlinger. Først og fremmest det fysiske arkiv af journalsager, som gennem årtierne har været behandlet i Aarhus Byråd. Dernæst den trykte bogsamling af årlige udgivelser med mødereferater, som byrådet har udgivet, og som udgør indgangen til journalsagerne.

Sallingarkivet 

Sallingarkivet fortæller stormagasinets historie ved at sammensætte en række temaer, ”Sallinghistorier”, der på forskellig vis kommer rundt om virksomheden, dens ansatte og de kunder, der har haft deres daglige færd i stormagasinet. Ved siden af fortællingerne er der fremlagt 'arkivalier' af forskellig slags.

Aarhus Teaters Arkiv 

Aarhus Teater er i gang med at registrere og formidle deres omfatttende arkiv, og vil i den kommende tid opbygge deres egen hjemmeside til arkivet. Aarhus Teaters arkivalier vil dog også være tilgængelige på AarhusArkivet.


Kommunale arkivalier

I forbindelse med Erhvervsarkivets udflytning til Viborg overtager Aarhus Stadsarkiv alle Aarhus Kommunes arkivalier fra Rigsarkivet. Arkivalierne fylder godt 5 hyldekilometer, og indtil de er fuldgyldigt overdraget og registreret, skal man stadig finde alle eller dele af arkivalierne via Rigsarkivets arkivdatabase


Fondsmidler

Aarhusarkivet.dk bliver udviklet med donation fra Salling Fondene. Aarhus Stadsarkiv vil gerne udtrykke sin taknemmelighed over fondenes støtte til dette samt til andre projekter.

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv