Unik ID
000000030
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / A
Samlingstag
Arvid Aae
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Kreativ skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
død pludselig under Ophold paa Ludvigslyst - Byld i Halsen i Forb. med Hjertelammelse - Var netop bleven færdig med et stort Portrætgruppebillede af ORS. kiers Børnebørn. - Han blev knap 40 Aar. Efter at have gennemgaaet Akademiet boede han en Tid i Kbh., rejste ogsaa en Del i Udl. For en halv snes Aar siden til Aarhus, hvor han skulle udføre et Par Portrætter efter Bestilling og fandt saa stort Behag i Byen at han slog sig ned for bestandig - hans Billeder var fine og altid meget pillent udførte, særlig hans portrætter, der i de senere Aar blev hans speciale - man vil ogsaa huske hans Interiørbilleder - "Bitten, der spiller for Far" typisk for den Aaerske Kunst - otte af vor Byes Bourgoisi har "siddet" for Aae. Ogsaa Udlandet: I oraaret i Tyskland for at udføre portræt for en tysk Rigmand. - Gennem en Aar- fortsættes på A 31
Beskrivelsesnoter
Tekstindholdet af dette kartotekskort er afskrevet af frivillige, men selve kortet er ikke digitaliseret.
Startdato
1913-08-12
Slutdato
1913-08-12
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Aae
Kunstmaler

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
A-30
Administrative data
formidlingsegnet: False
stedsangivelse: False

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Aftale status
Ingen afleveringsaftale
Juridiske begrænsninger
Ingen andre juridiske begrænsninger

Analog information

Fysisk format
notes: Kartoteket er fysisk placeret på niveau -2 i DOKK1
version: derivative
format: indexcard

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv