Unik ID
000000060
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / A
Samlingstag
Jens Jensen Aae
Format type
Tekst
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
Lærer J. J. Aae gjorde meget hurtigt Kariere ved Skolevæsenet. Allerede Aaret efter, at han var kommet til Byen, fik han fast Ansættelse efter Winding,og samtidig byttede han Embede med Bruun og blev derved paa en Maade Førstelærer ved Frue Sogns Borgerskole og Kollega med Kahr, som han ikke synes at have staaet i noget godt Forhold til. Derefter en lang Hist. om at Aae har Privatelever i de Timer han skulle undervise i Skolen. Kahr har indrykket en Annonce 1833 i A. St., som fører til Undersøgelse. Beskyldningerne viser sig at være delvis rigtig.
Startdato
1833-01-01
Slutdato
1833-12-31
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Buur: Skoleliv, S. 188 ff

Omhandler

Tags
Jensen
Aae

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
A-60
Administrative data
formidlingsegnet: False
stedsangivelse: True

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv