Unik ID
000000061
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / A
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Kreativ skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
At den alvise Gud idag har hjemkaldt til sit samfund veed sig vor eigode Moder og Svigermoder, Hedevig Frederikke Thygesen, f. Brøgger, i hendes Alders 64. aar, efter en i længere Tid tiltagende Svaghed og 3 Dages Sygeleie, dette bekjendtgøres herved for fraværende Slægtninge og Bekjendte med den dybeste smerte af Undertegnede. De sidste 11 Aar af sin Levetid tilbragte hun iblandt os, derfor vil hendes fromme Charakteer, ligesom hendes blide og kjærlige Væsen, ogsaa stedse bevares med Vemod i vor Erindring. Fred med hendes Støv. Aarhuus, d. 30. Jan. 1847 Rasmine Aae Th. Thygesen J. J. Aae f. Thygesen
Beskrivelsesnoter
Tekstindholdet af dette kartotekskort er afskrevet af frivillige, men selve kortet er ikke digitaliseret.
Startdato
1847-02-03
Slutdato
1847-02-03
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Aae

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
A-61
Administrative data
formidlingsegnet: False
stedsangivelse: False

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Aftale status
Ingen afleveringsaftale
Juridiske begrænsninger
Ingen andre juridiske begrænsninger

Analog information

Fysisk format
notes: Kartoteket er fysisk placeret på niveau -2 i DOKK1
version: derivative
format: indexcard

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv