Unik ID
000000062
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / A
Samlingstag
Skolelærer
Format type
Tekst
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
Landemoders Acter 1837 S. 41. Circulære til Biskoppen om at Cancell. har bifaldet den foreslaaede Nedsættelse i den af Aae forhen oppebaarne Lønning, som Lærer ved Friskolen i Aarhus, som en interimistisk Foranstaltning, indtil den ved Cancelliets Resolut. af 14. Febr. 1832 bestemte Forening efter Graver og Klokker-Tjenesterne kan finde Sted m.m. 27.5.1837
Startdato
1837-01-01
Slutdato
1837-12-31
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Landemoders Acter 1837 S. 41

Omhandler

Tags
Aae

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
A-62
Administrative data
formidlingsegnet: False
stedsangivelse: False

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv