Unik ID
000000067
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / A
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Kreativ skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
I anl. af Aaes afrejse fra Byen afholdtes i går Fmd. i Borgerpigeskolen en Afskedshøjtidelighed, hvor der af eleverne overraktes den afholdte Lærer en Mindegave. Borgmesteren takkede i Communens Navn og Pastor Seidelin i Skolekommissionens. I aftes havde et halvt Hundrede Medlemmer af Polyhymnia indbudt Aae, der i mange Aar har været Medlem af Selskabet, til et Festmaaltid i Klubbens Lokaler. Efter at General Ankjær havde udbragt en Skaal for Kongen, talte Biskop Brammer for Æresgæsten, der i bevægede Ord takkede. En Sang var skrevet.
Beskrivelsesnoter
Tekstindholdet af dette kartotekskort er afskrevet af frivillige, men selve kortet er ikke digitaliseret.
Startdato
1876-10-15
Slutdato
1876-10-15
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Aae
Overlærer

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
A-67
Administrative data
formidlingsegnet: False
stedsangivelse: True

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Aftale status
Ingen afleveringsaftale
Juridiske begrænsninger
Ingen andre juridiske begrænsninger

Analog information

Fysisk format
notes: Kartoteket er fysisk placeret på niveau -2 i DOKK1
version: derivative
format: indexcard

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv