Unik ID
000000068
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / A
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Kreativ skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
Endeel ældre Elever af Hr. Overl. Aae havde igaar indbudt deres gamle Lærer til en Afskedsmiddag på¨"Hotel Royal". Ved denne bragte Maler Kruse Æresgjæsten en hjertelig og smuk Tak for hans rige Virksomhed som Lærer. Aae takkede i bevægede Ord. Han havde vel ikke altid kunnet følge Retfærdighedens Vej i sit Kald, men Viljen dertil havde han altid havt,og havde han blot tilbunds kjendt hver enkelt Elevs Charakteer, skulde han aldrig have svigtet i at øve Retfærdighed. Han havde altid været tilfreds i sin Stilling, og den bedste Glæde var beredt ham nu, da gamle Elever, der var voxede op til hæderlige Borgere, havde vist ham den Ære at tage en saa festlig Afsked med ham nu, da Alderen tvang ham til at høre op med sin Skolevirksomhed. Han bragte dem Alle en hjertelig Tak. Grosserer Woldby udbragte Skaalen for Hædersgjæstens Hustru og Børn, og den ene Skaal afløste nu den anden i en gemytlig og hjertelig Stemning.
Beskrivelsesnoter
Tekstindholdet af dette kartotekskort er afskrevet af frivillige, men selve kortet er ikke digitaliseret.
Startdato
1876-10-21
Slutdato
1876-10-21
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Aae
Overlærer

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
A-68
Administrative data
formidlingsegnet: False
stedsangivelse: True

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Aftale status
Ingen afleveringsaftale
Juridiske begrænsninger
Ingen andre juridiske begrænsninger

Analog information

Fysisk format
notes: Kartoteket er fysisk placeret på niveau -2 i DOKK1
version: derivative
format: indexcard

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv