Unik ID
000050002
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / K
Samlingstag
Klixbüll & Leth
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
Firmaforandring. At vor Hr. Johs. Sørensen fra 1. Januar udtræder af og Hr. Carl Leth fra samme Dato indtræder i vor Forretning, tillader vi os - med Tilføiende, at Forretningen vil blive fortsat uforandret som hidtil under Fima Klixbüll & Leth. Aarhus, d. 30. December 1876 I Henhold til Ovenstaaende undlader jeg ikke at takke vore ærede Kunder og Velyndere paa det Bedste for - udvist Velvillie og Tillid, og haaber samme overført paa det nye Firma, som vil vide at gjøre sig fortjent hertil. Ærbødigst Johs. Sørensen
Startdato
1876-12-30
Slutdato
1876-12-30
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Klixbüll
Leth

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
K-2853
Administrative data
formidlingsegnet: False
stedsangivelse: False

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv