Unik ID
000050020
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / K
Samlingstag
Jens Nielsen Klog
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
Skipper Jens Nielsen Klog her af Byen, som den 23. forrige Maaned afgik fra Riga med førende Schalupe De Trende Søstre kaldet, ladet med Hør, Hamp og Blaar med videre for Regning Kiøbmændene H. Bech og Meulengracht, kom den 3. denne Maaned lykkelig til Ankers i Grønsund ved Falster, hvor en engelsk bemandet Barkasse fra en der i Nærheden liggende Brig indfandt sig samme Dags Aften .. og fratog ham ikke allene Skibet og Ladningen men berøvede ham saavel de faa Penge han havde med Skibet som og hans Lommeuhr og mere, samt behandlede ham med Trudsel og Folkene med Prygl, hvorefter de Engelske tilbød Skipper og folk, næsten ganske afklædte, at søge Landet med Jollen eller at følge dem til Admiralskibet; sluttelig valgte de Friheden. Sandheden bekræftes med Skipper og Folk som hertil er indtruffen med lovlig optagen Tingsvidne i Stubbekiøbing den 5. September.
Startdato
1807-09-16
Slutdato
1807-09-16
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Klog
Nielsen
Skipper

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
K-2871
Administrative data
formidlingsegnet: True
stedsangivelse: False

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv