Unik ID
000050039
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / K
Samlingstag
Overvagtmester
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
Ved den militaire Parade igaar Middags meddeelte Commandairen for 3. Dragonregiment, Oberstløjtnant v. Funch ... at Regimentet atter havde modtaget et smukt Beviis paa Aarhuus Indvaaneres Anerkjendelse af udviist Krigerdygtighed, idet der af endeel Borgere var overdraget ham.. at overrække.. en Hædersgave.. til Overvagtmester Kloppenburg.. der ved Oprørets Udbrud havde forladt Huus og Hjem i Flensborg for som Frivillig at stille sig igjen i sit gamle Regiment og som siden ved flere Leiligheder har udmærket sig ved Mod og Conduite, hvorfor ogsaa Hans Majestæt Kongen har benaadet ham med Dannebrogsordenens Sølvkors,.. overraktes et Etui med 6 Sølvspiseskeer, paa hvilke var indgraveret følgende Inscription: Fra Aarhuus Byes Indvaanere til Overvagtmester Kloppenburg af 3. Dragon Regiment for udviist Mod og Conduite i Krigen 1848.
Startdato
1848-11-20
Slutdato
1848-11-20
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Kloppenburg

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
K-2890
Administrative data
formidlingsegnet: True
stedsangivelse: True

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv