Unik ID
000050040
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / K
Samlingstag
Jacob Hansen Kloppenburg
Overvagtmester
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
For den Hædersgave, som Aarhuus Byes Indvaanere igaar ved Paraden have ladet mig tilstille ved Regimentets Commandeur, aflægge jeg dem herved mit Hjertes inderligste Tak. Den skal anspore mig til, fremdeles at gjøre mig værdig til min Konges, mine Foresattes og mine Medborgeres Tilfredshed. "For Konge og Fædreland" er mit Løsen, og det svigter jeg ikke saalænge jeg har Liv og Blod. Aarhuus, d. 20. November 1848 Jacob Hansen Kloppenburg Overvagtmester
Startdato
1848-11-20
Slutdato
1848-11-20
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Hansen
Kloppenburg

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
K-2891
Administrative data
formidlingsegnet: True
stedsangivelse: True

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv