Unik ID
000050045
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / K
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
I Den nys i Flensborg afdøde Lieutnant Kloppenborg, der endnu er i frisk Minde har i Aarhuus, hvor han i flere Aar laa i Garnison, hører til Veteranerne fra Aarhuus' Begyndelse, idet han allerede 1813, i sit 21. Aar, traadte ind i Armeen og ansattes ved det daværende holstenske Husarregiment der commanderedes af Oberst Spath; her udmærkede han sig ved flere Leiligheder i Kamp med Kosakkerne, der hvade stor Respect for Husarerne. Som Ordenans hos sin kjække Fører, daværende Ritmester v. Ewald var han med paa alle dennes Togter igjennem Holsteen og Mecklenburg og maatte stundom udføre vanskelige Speiderhverv ved snart at iføre sig en fjendtlig Husaruniform, snart en Jægeruniform og lignende; men paa Grund af sin Omsigt og Snildhed slap han godt fra slige Hverv. Hørende til det Corps, der var underlagt Marschal Davonsts Commando fik han riig Leilighed til at udmærke sig ved Weisen Hirsch, hvor et lille Detachement Husareer ved Nattetid overrumplede en Bataillon af den russisk-tyske Legion, der bivouakerede i Skoven, og næsten oprev denne, saa at Prindsen af Eckmühl (Davonst) fra den Tid altid kaldte Husarerne "Mesbraves Sabreurs", - Efter at være traadt ud af Armeen levede han i Flensborg men deeltog som frivillig i den første slesvigske Krig, hvor han, der var sendt til Ringkjøbingegnen med et Detaschement Dragoner for at hindre Fjenden i dennes overdrevne Brandskatninger, viste megen Omsigt og Conduite. Af Frederik VII, der skattede den Afdøde høit, udnævntes han til Dannebrogsmand og senere til Officeer, ligesom ogsaa vor nuværende Konge ved flere Leiligheder gav ham Beviser sin kongelige Naade og Bevaagenhed. For en Deel Aar tilbage ... fortsættes
Startdato
1876-04-21
Slutdato
1876-04-21
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Kloppenborg

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
K-2896
Administrative data
formidlingsegnet: True
stedsangivelse: False

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv