Unik ID
000050049
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / K
Samlingstag
J. H. Kloppenborg
Vagtmester
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
Forlangt Indrykkelse. Kloppenborg reagerer på løjtnant Bülows Annonce om en Ride- og Kjøreskole i Aarhuus "Undertegnede stod tidligere i mange Aar i det 3. Dragon Regiment, hænger endnu med Liv og Sjæl i dette Regiment.... derfor gjør det mig ondt at see i ovennævnte Annonce, at Beriderne ikke ved Duelighed overtydede Publ. om, at den Mangel Hr. Bülow troer at spore, kan afhjælpes ved dem, at de ærede Herrer, der ønske deres Heste dresserede, ikke skulle være nødsagede til at henvende sig til en Forstander for en Kjøre- og Rideskole, der selv, saavidt vides, ikke er examineret eller practisk Berider eller Kudsk, der selv kan give grundig Underviisning, og at Hr. Bülow selv overtydes om, at den private Hestedressur let kan blive afhjulpen som hidindtil, uden at en Herre, der star i den militaire Tjeneste som Officeer, behøver at anvende den Tid, der maaske bedre kunde anvendes i den militaire Tjeneste, til privat Hestedressur. Beriderne i Aarhuus ville da ikke see deres private Fortjeneste gaae over til Forstanderen for den her omtalte Kjøre- og Rideskole. Flensborg d. 18. april 1862 J. H. Kloppenborg afskediget Vagtmester examineret Berider siden 1821
Startdato
1862-04-22
Slutdato
1862-04-22
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Kloppenborg

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
K-2900
Administrative data
formidlingsegnet: False
stedsangivelse: False

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv