Unik ID
000050050
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / K
Samlingstag
J. Kloppenborg
Format type
Andet
Indholdstype
Manuskripter / Udklip og småtryk
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
Ridning og Hestedressur. Da jeg under min Uddannelse til Berider i den kongelige Manege tillige har lært at kjøre i den kongelige Staldetat af den kongelige Livkudsk Rolff, saavel med 2 som med 4 Heste, undlader jeg ikke herved at underrette det ærede Publ. om, at jeg fremdeles som hidtil paa egen Haand rider og kjører Heste til ..... har hos Hr. Lange erholdt Undervisning i den Rareyske Methode til at tæmme Heste.... fleeraarigt Ophold i Udlandet.... J. Kloppenborg, examineret Berider 6.3: Forlangt Indrykkelse: Det har glædet Flere gjennem Hr. Vagtmester J. Kloppenborgs Annonce i A. St. at erfare, at denne dygtige Berider og Hestekjender fremdeles fortsætter sin Virksomhed. tt Glæden udtrykkes maaske, fordi en Premierløjtnant W. Bülow ved 3. Dragonregiment samtidig har annonceret om en lignende "Ride- og Kjøreskole". Se: 27.2 og 5.3
Startdato
1862-03-04
Slutdato
1862-03-04
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Kloppenborg

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
K-2901
Administrative data
formidlingsegnet: False
stedsangivelse: False

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv