Unik ID
000100027
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / T
Samlingstag
Chr. Wentzel Tornøe
Format type
Tekst
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
død i Dag, 84 Aar, Født 28. Februar 1838, cand. pharm. 1861, var i 7 Aar Betyrer af Ringe og Vemmetofte Apoteker, indtil han i 1877 blev Apoteker i Nr. Nebel. I 1899 fik han kgl. beviling til at drive et Apotek i Aarhus og aabnede det det flg. Aar under Navnet Sct. Clemens Apotek. Var en aarrække Distriktforstander i Menighedsplejen og i Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl. Han var et skattet Medlem af Frimurerlogen, men indtog iøvrigt aldrig nogen fremtrædende Stilling i det off. Liv. Mellem Kolleger og Venner og Bekendte var han meget afholdt. Han efterlader sig Hustru og tre voksne Børn.
Startdato
1921-05-21
Slutdato
1921-05-21
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Tornøe
Wentzel
Apoteker

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
T-3231
Administrative data
formidlingsegnet: True
stedsangivelse: True

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv