Unik ID
000100036
RegistreringsID
1
Skema
oas_v1.0
Registrerings type
Analog

Beskrivelse

Samling
Sejrs Sedler
Serie
Personalsedler / T
Samlingstag
Julius Torp
Format type
Tekst
Arkiv skaber
Emanuel Jensen Sejr (1891-1980)
Abstrakt
Har De Hoste? Da prøv Julius Torp's fortrinlige Hostekager faaes hos hr. Hans D. Lottrup Søndergade og Hr. A. Andersen, Lille Torv. Anbefaling: Efter at Undertegnede og Hustru i Vinter vare blevne meget forkjølede og havde idelig Hoste og Smerte for Brystet, der udartede til Hæshed, kjøbte jeg nogle af Fabrikant Torps Hostekager og kan nu paa Forlandende med Sandhed bevidne, at de strax løsnede for Brystet, og ere vi nu fuldkomne raske, saa jeg kan paa det Bedste anbefale bemeldte Kager som et probat Middel. Aarhuus, d. 9. April 1885 W. Byborg pens. Toldassistent.
Startdato
1885-04-13
Slutdato
1885-04-13
Emne
Personer
Beskrivelsesdata
source: Aarhus Stiftstidende

Omhandler

Tags
Julius
Torp
Stedsangivelser
Lille Torv
Søndergade

Administration

Kuratorer
Aarhus Stadsarkiv
Original id
T-3240
Administrative data
formidlingsegnet: True
stedsangivelse: True

Rettigheder

Tilgængelighed
Er tilgængelig online
Ophavsret status
CC Navngivelse Licens

M. P. Bruuns bro (1937-1939)

Børge André Venge / Aarhus Stadsarkiv