[død pludselig under Ophold paa Ludvigslyst - Byld i Halsen i Forb. med Hjertelammelse - Var netop bleven færdig med et stort Portrætgruppebillede af ORS. kiers Børnebørn. - Han blev knap 40...]

Datering
1913-08-12
Arkiv ID
000000030
Beskrivelse
Abstrakt
død pludselig under Ophold paa Ludvigslyst - Byld i Halsen i Forb. med Hjertelammelse - Var netop bleven færdig med et stort Portrætgruppebillede af ORS. kiers Børnebørn. - Han blev knap 40 Aar. Efter at have gennemgaaet Akademiet boede han en Tid i Kbh., rejste ogsaa en Del i Udl. For en halv snes Aar siden til Aarhus, hvor han skulle udføre et Par Portrætter efter Bestilling og fandt saa stort Behag i Byen at han slog sig ned for bestandig - hans Billeder var fine og altid meget pillent udførte, særlig hans portrætter, der i de senere Aar blev hans speciale - man vil ogsaa huske hans Interiørbilleder - "Bitten, der spiller for Far" typisk for den Aaerske Kunst - otte af vor Byes Bourgoisi har "siddet" for Aae. Ogsaa Udlandet: I oraaret i Tyskland for at udføre portræt for en tysk Rigmand. - Gennem en Aar- fortsættes på A 31
Deskriptiv note
Tekstindholdet af dette kartotekskort er afskrevet af frivillige, men selve kortet er ikke digitaliseret.
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.