[G.A. Jensen: Erindr. s. 6 ... Han var kommen til Aarhus som Huslærer hos Stiftamtmand Rosenørn, men blev senere Førstelærer ved Byens Borgerpigeskole. Han var vanskelig og gnaven, men Kone og...]

Datering
1943
Arkiv ID
000000046
Beskrivelse
Abstrakt
G.A. Jensen: Erindr. s. 6 ... Han var kommen til Aarhus som Huslærer hos Stiftamtmand Rosenørn, men blev senere Førstelærer ved Byens Borgerpigeskole. Han var vanskelig og gnaven, men Kone og Børn, der vidste, at det ikke betydede saa meget, toge sig det ikke nær. Madam Aae, en Datter af Pastor Thygesen i Maria Magdalene og ..., ..... Hasle, i sine unge Dage en Skjønhed paa de Randersballer, var derimod altid oplagt til at komme ud og glad ved hver smule Adspredelse, hvoraf hun kun havde lidt.
Deskriptiv note
Tekstindholdet af dette kartotekskort er afskrevet af frivillige, men selve kortet er ikke digitaliseret.
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.