[Landemoders Acter 1837 S. 41. Circulære til Biskoppen om at Cancell. har bifaldet den foreslaaede Nedsættelse i den af Aae forhen oppebaarne Lønning, som Lærer ved Friskolen i Aarhus, som en...]

Datering
1837
Arkiv ID
000000062
Beskrivelse
Abstrakt
Landemoders Acter 1837 S. 41. Circulære til Biskoppen om at Cancell. har bifaldet den foreslaaede Nedsættelse i den af Aae forhen oppebaarne Lønning, som Lærer ved Friskolen i Aarhus, som en interimistisk Foranstaltning, indtil den ved Cancelliets Resolut. af 14. Febr. 1832 bestemte Forening efter Graver og Klokker-Tjenesterne kan finde Sted m.m. 27.5.1837
Deskriptiv note
Tekstindholdet af dette kartotekskort er afskrevet af frivillige, men selve kortet er ikke digitaliseret.
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.