[Endeel ældre Elever af Hr. Overl. Aae havde igaar indbudt deres gamle Lærer til en Afskedsmiddag på¨"Hotel Royal". Ved denne bragte Maler Kruse Æresgjæsten en hjertelig og smuk Tak for hans rige...]

Datering
1876-10-21
Arkiv ID
000000068
Beskrivelse
Abstrakt
Endeel ældre Elever af Hr. Overl. Aae havde igaar indbudt deres gamle Lærer til en Afskedsmiddag på¨"Hotel Royal". Ved denne bragte Maler Kruse Æresgjæsten en hjertelig og smuk Tak for hans rige Virksomhed som Lærer. Aae takkede i bevægede Ord. Han havde vel ikke altid kunnet følge Retfærdighedens Vej i sit Kald, men Viljen dertil havde han altid havt,og havde han blot tilbunds kjendt hver enkelt Elevs Charakteer, skulde han aldrig have svigtet i at øve Retfærdighed. Han havde altid været tilfreds i sin Stilling, og den bedste Glæde var beredt ham nu, da gamle Elever, der var voxede op til hæderlige Borgere, havde vist ham den Ære at tage en saa festlig Afsked med ham nu, da Alderen tvang ham til at høre op med sin Skolevirksomhed. Han bragte dem Alle en hjertelig Tak. Grosserer Woldby udbragte Skaalen for Hædersgjæstens Hustru og Børn, og den ene Skaal afløste nu den anden i en gemytlig og hjertelig Stemning.
Deskriptiv note
Tekstindholdet af dette kartotekskort er afskrevet af frivillige, men selve kortet er ikke digitaliseret.
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.