Imorges bortkaldte Gud vor elskede Moder og Svigermoder, Marie Brejnholm. Aarhuus, d. 4. Februar 1887 Benedicte Thørrestrup , født Brejnholm H. Thørrestrup Premierløjtnant i Rytteriet
Datering
1887-02-07
Arkiv ID
000010770
Beskrivelse
Samlingstags
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.