Vi har tidligere talt om Morten Børup, og jeg kan ikke se rettere, end at han maa være identisk med den Morten Hansen fra Aarhus, som blev immatri- kuleret i Rostock 1484 (Baccalaur dér 1486) og i Greifswald 1488. De venligste Hilsener Deres hengivne H. Friis.
Datering
1484 ~ 1488
Arkiv ID
000013863
Beskrivelse
Beskrivelsesdata
original kilde
Ingen Kilde
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.