A. V. Kjærgaard, Uhrmager Vestergade Nr. 5, anbefaler sig... Sammesteds kan en duelig Uhrmagersvend erholde stadigt Arbeide.
Datering
1871-05-02
Arkiv ID
000049294
Beskrivelse
Beskrivelsesdata
original kilde
Aarhus Stiftstidende
Relationer
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.