[Firmaforandring. At vor Hr. Johs. Sørensen fra 1. Januar udtræder af og Hr. Carl Leth fra samme Dato indtræder i vor Forretning, tillader vi os - med Tilføiende, at Forretningen vil blive fortsat...]

Datering
1876-12-30
Arkiv ID
000050002
Beskrivelse
Abstrakt
Firmaforandring. At vor Hr. Johs. Sørensen fra 1. Januar udtræder af og Hr. Carl Leth fra samme Dato indtræder i vor Forretning, tillader vi os - med Tilføiende, at Forretningen vil blive fortsat uforandret som hidtil under Fima Klixbüll & Leth. Aarhus, d. 30. December 1876 I Henhold til Ovenstaaende undlader jeg ikke at takke vore ærede Kunder og Velyndere paa det Bedste for - udvist Velvillie og Tillid, og haaber samme overført paa det nye Firma, som vil vide at gjøre sig fortjent hertil. Ærbødigst Johs. Sørensen
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.