[Ved den militaire Parade igaar Middags meddeelte Commandairen for 3. Dragonregiment, Oberstløjtnant v. Funch ... at Regimentet atter havde modtaget et smukt Beviis paa Aarhuus Indvaaneres...]

Datering
1848-11-20
Arkiv ID
000050039
Beskrivelse
Abstrakt
Ved den militaire Parade igaar Middags meddeelte Commandairen for 3. Dragonregiment, Oberstløjtnant v. Funch ... at Regimentet atter havde modtaget et smukt Beviis paa Aarhuus Indvaaneres Anerkjendelse af udviist Krigerdygtighed, idet der af endeel Borgere var overdraget ham.. at overrække.. en Hædersgave.. til Overvagtmester Kloppenburg.. der ved Oprørets Udbrud havde forladt Huus og Hjem i Flensborg for som Frivillig at stille sig igjen i sit gamle Regiment og som siden ved flere Leiligheder har udmærket sig ved Mod og Conduite, hvorfor ogsaa Hans Majestæt Kongen har benaadet ham med Dannebrogsordenens Sølvkors,.. overraktes et Etui med 6 Sølvspiseskeer, paa hvilke var indgraveret følgende Inscription: Fra Aarhuus Byes Indvaanere til Overvagtmester Kloppenburg af 3. Dragon Regiment for udviist Mod og Conduite i Krigen 1848.
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.