[I Den nys i Flensborg afdøde Lieutnant Kloppenborg, der endnu er i frisk Minde har i Aarhuus, hvor han i flere Aar laa i Garnison, hører til Veteranerne fra Aarhuus' Begyndelse, idet han allerede...]

Datering
1876-04-21
Arkiv ID
000050045
Beskrivelse
Abstrakt
I Den nys i Flensborg afdøde Lieutnant Kloppenborg, der endnu er i frisk Minde har i Aarhuus, hvor han i flere Aar laa i Garnison, hører til Veteranerne fra Aarhuus' Begyndelse, idet han allerede 1813, i sit 21. Aar, traadte ind i Armeen og ansattes ved det daværende holstenske Husarregiment der commanderedes af Oberst Spath; her udmærkede han sig ved flere Leiligheder i Kamp med Kosakkerne, der hvade stor Respect for Husarerne. Som Ordenans hos sin kjække Fører, daværende Ritmester v. Ewald var han med paa alle dennes Togter igjennem Holsteen og Mecklenburg og maatte stundom udføre vanskelige Speiderhverv ved snart at iføre sig en fjendtlig Husaruniform, snart en Jægeruniform og lignende; men paa Grund af sin Omsigt og Snildhed slap han godt fra slige Hverv. Hørende til det Corps, der var underlagt Marschal Davonsts Commando fik han riig Leilighed til at udmærke sig ved Weisen Hirsch, hvor et lille Detachement Husareer ved Nattetid overrumplede en Bataillon af den russisk-tyske Legion, der bivouakerede i Skoven, og næsten oprev denne, saa at Prindsen af Eckmühl (Davonst) fra den Tid altid kaldte Husarerne "Mesbraves Sabreurs", - Efter at være traadt ud af Armeen levede han i Flensborg men deeltog som frivillig i den første slesvigske Krig, hvor han, der var sendt til Ringkjøbingegnen med et Detaschement Dragoner for at hindre Fjenden i dennes overdrevne Brandskatninger, viste megen Omsigt og Conduite. Af Frederik VII, der skattede den Afdøde høit, udnævntes han til Dannebrogsmand og senere til Officeer, ligesom ogsaa vor nuværende Konge ved flere Leiligheder gav ham Beviser sin kongelige Naade og Bevaagenhed. For en Deel Aar tilbage ... fortsættes
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.