[Forlangt Indrykkelse. Kloppenborg reagerer på løjtnant Bülows Annonce om en Ride- og Kjøreskole i Aarhuus "Undertegnede stod tidligere i mange Aar i det 3. Dragon Regiment, hænger endnu med Liv og...]

Datering
1862-04-22
Arkiv ID
000050049
Beskrivelse
Abstrakt
Forlangt Indrykkelse. Kloppenborg reagerer på løjtnant Bülows Annonce om en Ride- og Kjøreskole i Aarhuus "Undertegnede stod tidligere i mange Aar i det 3. Dragon Regiment, hænger endnu med Liv og Sjæl i dette Regiment.... derfor gjør det mig ondt at see i ovennævnte Annonce, at Beriderne ikke ved Duelighed overtydede Publ. om, at den Mangel Hr. Bülow troer at spore, kan afhjælpes ved dem, at de ærede Herrer, der ønske deres Heste dresserede, ikke skulle være nødsagede til at henvende sig til en Forstander for en Kjøre- og Rideskole, der selv, saavidt vides, ikke er examineret eller practisk Berider eller Kudsk, der selv kan give grundig Underviisning, og at Hr. Bülow selv overtydes om, at den private Hestedressur let kan blive afhjulpen som hidindtil, uden at en Herre, der star i den militaire Tjeneste som Officeer, behøver at anvende den Tid, der maaske bedre kunde anvendes i den militaire Tjeneste, til privat Hestedressur. Beriderne i Aarhuus ville da ikke see deres private Fortjeneste gaae over til Forstanderen for den her omtalte Kjøre- og Rideskole. Flensborg d. 18. april 1862 J. H. Kloppenborg afskediget Vagtmester examineret Berider siden 1821
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.