[Ridning og Hestedressur. Da jeg under min Uddannelse til Berider i den kongelige Manege tillige har lært at kjøre i den kongelige Staldetat af den kongelige Livkudsk Rolff, saavel med 2 som med 4...]

Datering
1862-03-04
Arkiv ID
000050050
Beskrivelse
Abstrakt
Ridning og Hestedressur. Da jeg under min Uddannelse til Berider i den kongelige Manege tillige har lært at kjøre i den kongelige Staldetat af den kongelige Livkudsk Rolff, saavel med 2 som med 4 Heste, undlader jeg ikke herved at underrette det ærede Publ. om, at jeg fremdeles som hidtil paa egen Haand rider og kjører Heste til ..... har hos Hr. Lange erholdt Undervisning i den Rareyske Methode til at tæmme Heste.... fleeraarigt Ophold i Udlandet.... J. Kloppenborg, examineret Berider 6.3: Forlangt Indrykkelse: Det har glædet Flere gjennem Hr. Vagtmester J. Kloppenborgs Annonce i A. St. at erfare, at denne dygtige Berider og Hestekjender fremdeles fortsætter sin Virksomhed. tt Glæden udtrykkes maaske, fordi en Premierløjtnant W. Bülow ved 3. Dragonregiment samtidig har annonceret om en lignende "Ride- og Kjøreskole". Se: 27.2 og 5.3
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.