C.C. Rafn's samlinger med afhandling(er) bl.a. af Fr. Sneedorff-Birch
Datering
1599
Arkiv ID
000090974
Beskrivelse
Beskrivelsesdata
original kilde
Ny kgl., S. Fol 1599 III
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.