[død i Dag, 84 Aar, Født 28. Februar 1838, cand. pharm. 1861, var i 7 Aar Betyrer af Ringe og Vemmetofte Apoteker, indtil han i 1877 blev Apoteker i Nr. Nebel. I 1899 fik han kgl. beviling til at...]

Datering
1921-05-21
Arkiv ID
000100027
Beskrivelse
Abstrakt
død i Dag, 84 Aar, Født 28. Februar 1838, cand. pharm. 1861, var i 7 Aar Betyrer af Ringe og Vemmetofte Apoteker, indtil han i 1877 blev Apoteker i Nr. Nebel. I 1899 fik han kgl. beviling til at drive et Apotek i Aarhus og aabnede det det flg. Aar under Navnet Sct. Clemens Apotek. Var en aarrække Distriktforstander i Menighedsplejen og i Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl. Han var et skattet Medlem af Frimurerlogen, men indtog iøvrigt aldrig nogen fremtrædende Stilling i det off. Liv. Mellem Kolleger og Venner og Bekendte var han meget afholdt. Han efterlader sig Hustru og tre voksne Børn.
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.