Konstituerende byrådsmøde, 11.12.1985

Kreativt ophav
Datering
1985-12-11
Arkiv ID
000242432
Beskrivelse
Titel
Konstituerende byrådsmøde, 11.12.1985
Abstrakt
Mellem d. 1.-15. december skal det konstituerende byrådsmøde afholdes forklarer Aksel Rasmussen som skal lede mødet. Han fremlægger dagsordenen – valg af medlemmer til byrådets faste udvalg samt havneudvalget. 1. punkt på dagsordenen: valg af borgmester. Der udbedes forslag blandt de deltagende om, hvem der skal være borgmester. Soc.Dem. ønsker genvalg af Thorkild Simonsen. Diskussion om hvordan valget skal foretages (skriftlig eller offentligt afstemning?). Det besluttes at der foretages skriftlig afstemning. Afstemningen foretages. Der mangler en stemmeseddel til ordføreren – man diskuterer, om der skal være omvalg. Man beslutter at optælle de afleverede sedler – om det stemmer. Thorkild Simonsen vælges ind med stor tilslutning (kun 1 blank stemme), men der er en stemme for meget indleveret – valget må gøres om (det formodes den blanke stemme var den der manglede til ordføreren). Ved anden optælling får Thorkild Simonsen 31 stemmer. Thorkild Simonsen indtager ordførers plads, da han er blevet genvalgt og holder en tale. 2. punkt på dagsordenen: valg af første og anden næstformand/viceborgmester for byrådet. 3. punkt: valg af medlemmer til magistraten/rådmænd samt stedfortrædere for disse. Pressen fotograferer de nyudnævnte fra deres plads i forsamlingen. 4. punkt: valg af syv medlemmer for udvalget for besættelse af udvalg. 5. punkt: valg af 15 medlemmer til Lighedskommisionen samt suppleanter.
Beskrivelsesdata
length
23:44
Relationer
Steder
Ophavsret
CC Navngivelse
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.