Familien ved juletræet

Datering
1924-12-31
Arkiv ID
000252360
Beskrivelse
Overskrift
Familien ved juletræet
Abstrakt
Familien Knub ved juletræet. Fra venstre Inger Margrethe Knub f. Hee Andersen med Nanna Knub, derefter Helge, tyende Nelly og Arne Knub samt Georg Nikolaj Knub
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download