Tilgængelighed

Tilgængelighed definerer hvor de enkelte materialer befinder sig, og dermed hvad man skal gøre for at se dem. Der er reelt kun følgende tre muligheder.

På magasin

Materiale, som er angivet til at være på magasin, skal bestilles hjem til læsesalen, før det kan beses. Hvis adgangen til materialet er begrænset af juridiske årsager, skal man søge dispensation til at få adgang til det. Efter bestilling af et givet materiale, vil du vil få besked, hvis adgangen til materialet kræver dispensation.

Kan ses på læsesalen

Materiale, som er angivet til at være tilgængeligt på læsesalen, er som oftest materiale, som vi af ophavsretsmæssige årsager ikke må vise online, eller materiale, som ikke er digitaliseret, men som dog står frit tilgængeligt på læsesalen. Der kræves ikke forudgående bestilling for at se materialer på læsesalen. Man skal blot møde op på læsesalen i åbningstiderne.

Tilgængeligt online

Materiale, som er angivet til at være tilgængeligt online, kan ses direkte i browseren. Både på læsesalen og hjemme fra sofaen. Her skal man huske at skelne mellem tilgængelighed og genbrug. Bare fordi et materiale er tilgængeligt online, må man ikke automatisk genbruge det i andre sammenhænge. De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige og juridiske status, der bestemmer, hvad et givent materiale må bruges til.