BIDRAG MED DINE EGNE FILER

Velkommen til Aarhus Stadsarkivs online arkiveringsservice! Her kan du aflevere filer fra dit ”digitale arkiv”. Vi modtager både fra private, foreninger og virksomheder.

Som udgangspunkt kan du aflevere alle slags filer, både med hensyn til format og størrelse. Det eneste, vi kræver, er, at du også er villig til at beskrive de filer, du afleverer, samt at du accepterer de brugsvilkår, som vi har valgt at knytte til denne type online aflevering.

Bidrag til historien på smartarkivering.dk

SOGNERÅDSPROTOKOLLER OG ANDRE KOMMUNALE KILDER

Retrodigitalisering.dk rummer digitale kilder til Aarhus’ og andre danske kommuners historie. Fra Aarhus er der først og fremmest sognerådsprotokoller fra de mere end 20 sognekommuner, der indgik i Aarhus Kommune i 1970. Fra andre kommuner er der desuden byrådsprotokoller.

Projektets hovedformål er at sikre dansk kulturarv ved at digitalisere centrale kilder til dansk lokalhistorie og i samme proces udvikle modeller til maskinel genkendelse af håndskrift.

Læs mere på hjemmesiden retrodigitalisering.dk

ET STORMAGASINS HISTORIE

Aarhus Stadsarkiv modtog i juni 2014 arkiver fra F. Salling Stormagasin A/S og Ferdinand og Herman Salling. To år senere modtog Stadsarkivet en samling dokumenter fra Dansk Supermarked mv.

På hjemmesiden fortæller vi historien om stormagasinet og de to første indehavere, Ferdinand og Herman Salling, om kunder og personale. Du kan se Salling-dokumenter trukket fra AarhusArkivet.

Læs om Sallings historie på sallingarkivet.dk

AARHUSWIKI

AarhusWiki er en wikipedia om Aarhus’. Den indeholder artikler med vægt på historiske beskrivelser eller historiske vinkler på nutidige og aktuelle emner.

Emnerne, der behandles, spænder vidt og omfatter alt, der har at gøre med Personer, Natur, Steder, Historiske perioder og temaer, Samfund, Erhverv og Kultur og fritid.

Læs mere om byens historie på aarhuswiki.dk

Udvalgte samlinger

Dette er en materialetype, der indeholder dokumentarer, videokunst, fiktion og kortfilm, nyheds- og reportagefilm. De ældste film er fra 1902. Det meste kommer fra Aarhus Filmværksted, andre lokale filmmiljøer og Lokalhistorisk Samling. Det nyeste indhold er formidlingsfilm lavet i samarbejde med lokale tv- og medieproducenter. Alt indhold må ses på hjemmesiden, og meget må også deles.

Se alle film og videoklip her

Her kommer aarhusianerne selv til orde i erindringer, livshistorier og dagbøger. Den største del af erindringerne blev indsamlet som en del af Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad, og ønsker man at se denne samling for sig selv, kan man trykke på samlingsbeskrivelsen under de relevante poster. Andre erindringer og livshistorier er indsamlet i samarbejde med ældresektoren i Aarhus Kommune. Dagbøgerne fortæller f.eks. om livet under Coronaepidemien i 2019-2021.

Se alle erindringer her

Aarhus Kommunes begyndte i 1885 at føre mandtal for at få et overblik for skatteopkrævningen. Listerne er ført adressevis, og på de enkelte adresser er alle ejendommens beboere listet op med stamoplysninger – herunder alder, fødesogn, arbejdssted og skole for børn. Ofte er forrige adresse anført ved flytning inden for det seneste år.

Alle kommunale folketællinger (også kaldet skattemandtalslister) frem til 1940 er online her på AarhusArkivet. For at se nyere lister skal du ansøge om adgang i henhold til reglerne for materialer, som indeholder personfølsomme oplysninger.

Aarhus Vejviser er udgivet fra 1859 frem til 2016 - til sidst under navnet Den Grønne Vejviser (udgivet af Mostrups Forlag/Eniro). Vejviseren indeholder dels et personregister listet alfabetisk over 'hovedpersoner' på hver adresse, dels et adresseregister. Herudover indeholder vejviseren også et fagregister.

Vi har lagt vejviserne for perioden 1859-1940 online her på AarhusArkivet. På Stadsarkivets læsesal har arkivet vejviseren for perioden 1859-2007.

Århus Stiftstidendes fotografer har i årtier været til stede ved små og store begivenheder i Aarhus. Dermed afspejler fotosamlingen byens liv og mennesker fra slutningen af 1930’erne frem til seneste årtusindeskifte. Det er hele byens fotoalbum.

Fotosamlingen er en del af Århus Stiftstidendes overordnede virksomhedsarkiv, der ud over pressefotografier indeholder eksempelvis kasse-, lønnings- annonce og statusbøger samt udklipssamlinger. Den analoge del af samlingen tilhører Rigsarkivet, og det er dermed kun den digitale fotosamling, som her formidles af Aarhus Stadsarkiv.

Preben Rasmussens udklipssamling består primært af avisudklip, småtryk og beskrivelser om steder, personer og institutioner i Aarhus.

Samlingen er opdelt i to - en topografisk på adresser og en emneopdelt efter Preben Rasmussens egen struktur. Den adresseopdelte samling dækker fortrinsvis adresser i midtbyen, mens den emneopdelte også behandler emner uden for Aarhus Kommunes grænser.

Samlingen skal pga. ophavsret ses på læsesalens computere.