Århus Stiftstidendes fotosamling (1937-2000)
Yderår
1937 - 2000
Hovedår
1940-1970
Omfang
Primo 2018 består den digitale fotosamling af ca. 21.500 digitaliserede billeder.
Beskrivelse
Abstrakt
Århus Stiftstidendes fotosamling består af tusindvis af pressefotografier fra slutningen af 1930'erne til år 2000.
Beskrivelse
Århus Stiftstidendes fotografer har i årtier været til stede ved små og store begivenheder i Aarhus. Dermed afspejler fotosamlingen byens liv og mennesker fra slutningen af 1930'erne frem til seneste årtusindeskifte. Man kan dermed med rette kalde samlingen for byens fotoalbum. Fotosamlingen er en del af Århus Stiftstidendes overordnede virksomhedsarkiv, der ud over pressefotografier indeholder eksempelvis kasse-, lønnings- annonce og statusbøger samt udklipssamlinger. Den analog del af samlingen tilhører Rigsarkivet, og det er dermed kun den digitale fotosamling, som kurateres af Aarhus Stadsarkiv.
Opbygning
Samlingen er emne- og periodeinddelt. Den ældste del af samlingen dækker perioden 1930-1970, og er underinddelt i emner som eksempelvis Beklædning, Søfart og Året rundt. Denne del af samlingen er registreret og udvalgte billeder er blevet digitaliseret. Den nyeste del af samlingen dækker perioden 1970-2000 og er ligeledes underindelt i emner. Denne del af samlingen er delvist registreret og delvist digitaliseret. Derudover findes en separat sportssamling, der dækker perioden 1970-2000. En meget lille del af denne samling er digitaliseret. I samlingen findes også andre emneområder, som bryllupsbilleder, usorterede negativer og portrætfotos. Disse er hverken registreret eller skannet af Aarhus Stadsarkiv, og kan derfor udelukkende ses på Rigsarkivets læsesal.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Samlingen kan ses online på www.aarhusarkivet.dk. De enkelte fotos i samlingen er omfattet af ophavsretsloven og må derfor ikke tilgængeliggøres uden aftale med ophavsretsindehaveren eller VisDa (Copydan). Undtaget herfra er fotografier, der har opnået en vis alder, eller hvis ophavsretsindehavere har indgået særlige aftaler med Aarhus Stadsarkiv eller på anden vis har udlagt deres fotos i offentligt eje. Oplysninger herom fremgår altid af beskrivelsen på det enkelte foto.
Juridiske forhold
Størstedelen af samlingen er ikke begrænset af juridiske forhold, men nogle fotos i samlingen er underlagt persondatalovgivningen.
Digitalisering
Stadsarkivet har digitaliseret ca. 30 % af emnesamlingen "Danmark, negativsamlingen 1930-1970". Denne del af samlingen er tilgængelig på www.aarhusarkivet.dk
Citation
Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv
Afleveringshistorik
Proveniens
Århus Stiftstidende afleverede i 2005? sit virksomhedsarkiv til Erhvervsarkivet. Aarhus Stadsarkiv har i årrækken 2012-2015 arbejdet med at digitalisere udvalgte dele af arkivets pressefotografier.
Kassation
Det vides ikke om der er kasseret i samlingen, i forbindelse med Rigsarkivets overtagelse af samlingen.
Indkomstens status
Der forhandles pt. (primo 2018) om at få overdraget hele den analog samling fra Rigsarkivet til Aarhus Stadsarkiv.
Literatur og kilder
Arkivserier

Browse i samlingens serier. Klik på en given serie for at se, hvilke materialer, der er placeret her.