Århus Stiftstidendes arkiv (1937-2000)
Yderår
1937 - 2000
Hovedår
1940-1999
Omfang
Primo 2018 består den digitale fotosamling af ca. 21.500 digitaliserede billeder.
Beskrivelse
Abstrakt
Århus Stiftstidendes arkiv består af tusindvis af udklip og pressefotografier fra slutningen af 1930'erne til år 2000. Derudover indeholder samlingen også avisens administrative arkiv.
Beskrivelse
Århus Stiftstidendes fotografer har i årtier været til stede ved små og store begivenheder i Aarhus. Dermed afspejler fotosamlingen byens liv og mennesker fra slutningen af 1930'erne frem til seneste årtusindeskifte. Man kan dermed med rette kalde samlingen for byens fotoalbum. Fotosamlingen er en del af Århus Stiftstidendes overordnede virksomhedsarkiv, der ud over pressefotografier indeholder eksempelvis kasse-, lønnings- annonce og statusbøger samt udklipssamlinger.
Opbygning
Samlingen er inddelt efter materialetyper, som igen emne- og periodeinddelt. Fotosamlingen, der dækker 1930-1970 er registeret og der er digitaliseret et repræsentativt udsnit af samlingen. Denne samling er underinddelt i emner. Den nyeste del af samlingen dækker perioden 1970-2000 og er ligeledes underindelt i emner. Denne del af samlingen er delvist registreret og delvist digitaliseret. Derudover er fotoarkivet delt ind i eksempelvis separat en sportssamling, der dækker perioden 1970-2000 og emneområder, som bryllupsbilleder, usorterede negativer, dias og portrætfotos. Disse er hverken registreret eller skannet af Aarhus Stadsarkiv, og kan derfor udelukkende ses på læsesalen.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Samlingen kan ses online på www.aarhusarkivet.dk. De enkelte fotos i samlingen er omfattet af ophavsretsloven og må derfor ikke tilgængeliggøres uden aftale med ophavsretsindehaveren eller VisDa (Copydan). Undtaget herfra er fotografier, der har opnået en vis alder, eller hvis ophavsretsindehavere har indgået særlige aftaler med Aarhus Stadsarkiv eller på anden vis har udlagt deres fotos i offentligt eje. Oplysninger herom fremgår altid af beskrivelsen på det enkelte foto.
Juridiske forhold
Størstedelen af samlingen er ikke begrænset af juridiske forhold, men nogle fotos i samlingen er underlagt persondatalovgivningen.
Digitalisering
Stadsarkivet har digitaliseret ca. 35 % af emnesamlingen "Danmark, negativsamlingen 1930-1970". Denne del af samlingen er tilgængelig på www.aarhusarkivet.dk
Citation
Århus Stiftstidendes arkiv
Afleveringshistorik
Proveniens
Århus Stiftstidende afleverede i 2005 sit virksomhedsarkiv til Erhvervsarkivet. Aarhus Stadsarkiv har i årrækken 2012-2015 arbejdet med at digitalisere udvalgte dele af arkivets pressefotografier. Samlingen blev ved Erhvervsarkivets lukning flyttet til Viborg, som en del af Rigsarkivet. I 2019 kom arkivet tilbage til byen, da det blev overdraget til Aarhus Stadsarkiv. I den forbindelse blev arbejdet med at registrere og digitalisere udvalgte dele af arkivet genoptaget.
Kassation
Det vides ikke om der er kasseret i samlingen, i forbindelse med Rigsarkivets overtagelse af samlingen.
Indkomstens status
Arkivet har tidligere tilhørt Rigsarkivet, men er nu overdraget til Aarhus Stadsarkiv.
Literatur og kilder
Arkivserier

Browse i samlingens serier. Klik på en given serie for at se, hvilke materialer, der er placeret her.