Om AarhusArkivet

AarhusArkivet er Aarhus Stadsarkivs digitale arkivservice. Her kan man finde kilder til Aarhus’ historie ved at søge i Stadsarkivets samlinger. På AarhusArkivet kan man læse eller se omkring 300.000 dokumenter, film og billeder online.

Arkivalier, der ikke er online, kan bestilles til gennemsyn på Stadsarkivets læsesal på Dokk1. Læs mere om læsesalen her.

Hvem står bag

Aarhus Stadsarkiv er Aarhus Kommunes historiske arkiv og kommunale forvaltningsarkiv. Se mere på Aarhus Stadsarkivs hjemmeside.

Tilmeld dig stadsarkivets nyhedsbrev og modtag nyheder fra arkivet ca. hver 2. måned.

Donatorer og partnere

Aarhus Stadsarkiv kunne ikke have udviklet AarhusArkivet uden donationer og samarbejder. Vi vil gerne takke følgende for støtte:

  • AarhusArkivet er primært udviklet for midler fra Salling Fondene.
  • Digitalisering af kommunale skattemandtal og andre kommunale arkivalier med personhistorisk relevans er er foretaget i samarbejde med Family Search.
  • Billeder og dokumenter er i vid udstrækning digitaliseret og opmærket i samarbejde med Stadsarkivets frivillige.

Dele af AarhusArkivet og tilhørende services er udviklet for midler fra følgende:

  • Aarhuus Stiftstidendes Fond (digitalisering og registrering af Århus Stiftstidendes fotosamling)
  • Slots- og Kulturstyrelsen, tidl. Biblioteksstyrelsen (Smartarkivering.dk)
  • Aarhus – Europæisk Kulturhovedstad 2017 (2017 aarhusianere)
  • Arkivudvalget i Aarhus Kommune (AarhusWiki og digitalisering af sognerådsprotokoller)
  • Borgerservice og Bibliotekers forsøgs- og udviklingspulje samt innovationsmidler fra Aarhus Kommune (bl.a. Smartarkivering.dk, 2017 aarhusianere, billeddigitalisering og crowdsourcingværktøjer).