Den ældste del af Aarhus Byråds arkiv (1867-1940) består af referater fra byrådets forhandlinger vedr. alle sager, som har været på byrådets dagsorden

Både den åbne og den lukkede del af mødereferaterne er digitaliseret af Aarhus Stadsarkiv og er i udgangspunktet frit tilgængelig.

Læs mere om den ældste del af byrådsarkivet her.

Aarhus Byråds arkiv fra 1941 til 1996 er endnu ikke tilgængeligt online.

Mange mødereferater fra perioden indeholder både åbne og lukkede sager, og der forestår derfor et større arbejde med at skille mødereferaterne ad, så de åbne dele kan blive publiceret.

Ønsker du at bruge byrådsarkivet for denne periode, kræver det fysisk fremmøde på Stadsarkivets læsesal. Her er byrådets forhandlinger tilgængelige i Stadsarkivets bibliotek.

Man skal ansøge om tilladelse til at se sager behandlet på den lukkede dagsorden, da de typisk indeholder oplysninger, som ikke er umiddelbart tilgængelige.

Fra 1997 og frem indeholder byrådsarkivet både mødereferater og digitalt sagsmateriale vedr. åbne sager, der har været behandlet på møder i enten Aarhus Byråd, Magistraten og de politiske udvalg.

Denne nyeste del af byrådsarkivet er tilgængelig på sin egen hjemmeside, hvor den en gang om året opdateret med de seneste mødereferater, sager og dokumenter.

Den nyeste del af byrådsarkivet kan du finde her.