Den ældste del af Aarhus Byråds arkiv (1867-1940) består af referater fra byrådets forhandlinger vedr. alle sager, som har været på byrådets dagsorden

Både den åbne og den lukkede del af mødereferaterne er digitaliseret af Aarhus Stadsarkiv og er i udgangspunktet frit tilgængelig.

Læs mere om den ældste del af byrådsarkivet her.

Sagregistrene til de trykte byrådsforhandlinger for årene 1940-1994 (der mangler et register for årene 1994-1996) er tilgængelige online i en redigeret udgave. Stadsarkivet har fjernet alle henvisninger til sager, som indeholder personoplysninger, og andre sager, der ikke umiddelbart er tilgængelige.

Sagregistrene fungerer som indgang til referaterne fra byrådsmøderne via sidehenvisninger til de trykte byrådsforhandlinger.

Registrene er delt i 3 digitale publikationer, som dækker årene 1940-50, 1950-66 og 1966-1994:

Sagregister til Aarhus Byraads Forhandlinger, 1. april 1940 til 31. marts 1950 Sagregister til Aarhus Byraads Forhandlinger, 1. april 1950 - 31. marts 1966 Sagregister til Aarhus Byraads Forhandlinger, 1. april 1966 - 31. marts 1976 Sagregister til Aarhus Byraads Forhandlinger, 1. april 1976 - 31. december 1988 Sagregister til Aarhus Byraads Forhandlinger, 1. januar 1989 - 31. december 1994

Fra 1997 og frem indeholder byrådsarkivet både mødereferater og digitalt sagsmateriale vedr. åbne sager, der har været behandlet på møder i enten Aarhus Byråd, Magistraten og de politiske udvalg.

Denne nyeste del af byrådsarkivet er tilgængelig på sin egen hjemmeside, hvor den en gang om året opdateret med de seneste mødereferater, sager og dokumenter.

Den nyeste del af byrådsarkivet kan du finde her.