Aarhus Byråds arkiv (1867-1940)
Arkivskaber
Yderår
1867 - 1940
Beskrivelse
Beskrivelse
Aarhus Byråds arkiv (1867-1940) består af sager, som har været til forhandling på byrådets møder. Alle sager, både dem der har været til forhandling på de åbne og de lukkede møder, er frit tilgængelige for denne periode. Byrådets trykte og udgivne forhandlinger udgør grundlaget for denne del af byrådsarkivet. De trykte byrådsforhandlinger er udgivet årgangsvis og er inddelt efter mødedato med et referat fra hvert møde. De trykte byrådsforhandlinger er tilgængelige her: https://www.aarhusarkivet.dk/collections/47 Aarhus Stadsarkiv har med hjælp fra vores skare af frivillige digitaliseret de trykte forhandlingerne. Derefter er mødereferaterne opdelt i enkelte byrådssager efter hvert dagsordenpunkt. Til hver byrådssag har den kommunale administration udarbejdet en indstilling, som byrådet forhandler på baggrund af. De administrative indstillinger kaldes i vores registrering 'byrådets journalsager'. Disse er fysiske papirsager, som kan bestilles til Stadsarkivets læsesal ved at opgive journalnummeret gengivet på byrådssagen. Søgning Der kan anvendes kontrollerede søgeord (adresser, organisation, personer). De kontrollerede søgeord er kurateret af Aarhus Stadsarkiv. Man kan også fritekstsøge på normal vis. Man kan yderligere søge i byrådssagerne ved at gå frem efter nedenstående opdeling i hhv. arkivserier (kronologiske) og emneord (kaldet 'samlingstags'). Se nedenfor.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Alle byrådssager er frit tilgængelig.
Juridiske forhold
Ingen juridiske begrænsninger
Digitalisering
Byrådssagerne er digitaliseret på baggrund af Aarhus Byråds trykte forhandlinger. Ingen af journalsager er digitaliserede.
Citation
Aarhus Byråds arkiv, Aarhus Stadsarkiv
Relateret materiale
Relateret til denne samling er Aarhus Byråds trykte forhandlingsprotokoller, som indeholder samtlige mødereferater og bilag fra Aarhus Byråds møder fra 1867 til 1997. Protokollerne har fungeret som indgang til denne samling, da de trykte mødereferater altid har angivet, hvilket sagsnummer et givet dagsordenpunkt omhandlede.
Afleveringshistorik
Kassation
Byrådsarkivet bevares i sin helhed.
Arkivserier

Browse i samlingens serier. Klik på en given serie for at se, hvilke materialer, der er placeret her.

Samlingstags

Browse i samlingens tags. Klik på et tag for at se, hvilke materialer, der er opmærket med dette.