Aarhus Byråds Journalsager (1866-1985)
Arkivskaber
Yderår
1866 - 1985
Omfang
Godt 200 hyldemeter.
Beskrivelse
Beskrivelse
Samlingen består af sager, som har været til behandling i Aarhus Byråd. Sagerne indholder sagsakter fra interessenter, administrative indstillinger, korrespondance, tegninger, statistiske optegnelser med mere. Aarhus Byråds Forhandlinger (mødereferater) fungerer som indgang til denne samling. Hvert mødereferat er inddelt i dagsordenpunkter. Hvert dagsordenpunkt består af en overskrift, som beskriver sagens indhold, og et journalnummer, som er referencen til journalsagerne i denne samling.
Opbygning
Samlingen af journalsager er simpelt kronologisk opbygget. Det vil sige, at sagerne er nummeret efterhånden, som byrådet har behandlet dem. Det ser således ud 1900-1, hvis det var den første sag i byrådsåret 1900. Hvis en sag senere tages op til fornyet behandling, blev den fysiske journalsag oftest flyttet med. Det vil sige, at er sagen 1900-1 taget op til fornyet behandling i 1905, er sagen fysisk taget op ad æsken og flyttes frem til 1905, hvor den har fået et nye journalnummer.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Alle journalsager fra 1867 til 1985 er på magasin, men kan bestilles hjem til læsesal. Journalsager efter 1940 kræver ansøgning før de kan beses på læsesalen.
Digitalisering
Ingen af sagsakterne er digitaliserede, men for alle behandlede sager på byrådsmøderne mellem 1867 og 1940, har vi genereret en opsummerende pdf-fil med teksten fra alle de mødereferater, hvorpå sagen har været behandlet.
Citation
Aarhus Byråds Journalsager, Aarhus Stadsarkiv
Relateret materiale
Relateret til denne samling er Aarhus Byråds trykte forhandlingsprotokoller, som indeholder samtlige mødereferater og bilag fra Aarhus Byråds møder fra 1867 til 1997. Protokollerne har fungeret som indgang til denne samling, da de trykte mødereferater altid har angivet, hvilket sagsnummer et givet dagsordenpunkt omhandlede.
Afleveringshistorik
Kassation
Byrådsarkivet bevares i sin helhed.
Arkivserier

Browse i samlingens serier. Klik på en given serie for at se, hvilke materialer, der er placeret her.

Samlingstags

Browse i samlingens tags. Klik på et tag for at se, hvilke materialer, der er opmærket med dette.