Aarhus Vejvisere (1859-2007)
Arkivskaber
Yderår
1859 - 2007
Hovedår
1876-2007
Omfang
Samlingen fylder 6,5 hyldemeter og ca. 40.000 sider.
Beskrivelse
Abstrakt
Aarhus Stadsarkiv har Aarhus Vejviserne fra 1859-2007 på læsesalen, og fra 1859-1944 findes vejviseren digitalt på Aarhusarkivet.dk. Samlingen består af vejvisere fra Aarhus Kommune udgivet mellem 1859 og 2007. Enkelte årgange mangler, fordi udgivelserne ikke er udgivet i det/de givne år, f.eks. efter Besættelsen. Aarhus Vejviser er udgivet fra 1859 frem til 2016 – til sidst under navnet Den Grønne Vejviser (udgivet af Mostrups Forlag/Eniro). Vejviseren indeholder dels et personregister listet alfabetisk over 'hovedpersoner' på hver adresse, dels et adresseregister. Hovedpersoner skal forstås som familiens overhoved. Herudover indeholder vejviseren også et fagregister.
Beskrivelse
Aarhus Vejviser er udgivet siden 1859 frem til 2016 – til sidst under navnet Den Grønne Vejviser (udgivet af Mostrups Forlag/Eniro). Vejviseren indeholder dels et personregister listet alfabetisk over 'hovedpersoner' på hver adresse, dels et adresseregister. Hovedpersoner skal forstås som familiens overhoved. Herudover indeholder vejviseren også et fagregister. Samlingen består af vejvisere fra Aarhus Kommune udgivet mellem 1859 og 2007. Enkelte årgange mangler, fordi udgivelserne ikke er udgivet i det/de givne år, f.eks. efter Besættelsen. Vejviserne har været til stor glæde for borgere i kommunen, erhvervslivet og de kommunale instanser. Vejvisernes historiske oplysninger er bl.a. meget anvendt af slægtsforskere og folk med interesse i ejendomshistorie. De fortæller først og fremmest om, hvem der boede hvor på et givet tidspunkt, og viser år for år udbygningen af gadenettet. Dernæst giver de en mængde konkrete oplysninger om byens offentlige kontorer og andre institutioner. Og endelig får man i fagregistrene et indblik i det lokale erhvervsliv, krydret med kulturhistoriske interessante annonce. Aarhus Vejviser har bortset fra en lidt ustabil opstart været udgivet stort set hvert år fra 1859 og frem. I Aarhus var det bogtrykker Peter Nielsen, der som den første tog initiativet til at udgive en vejviser. Inspirationen havde han givetvis fra andre danske byer. Efter den første udgivelse i 1859 gik der 10 år, før den næste vejviser blev udgivet i 1869. De næste vejvisere kom i 1871 og så igen i 1876. Herefter kom udgivelsen næsten kontinuert hvert år frem til og med 1944. Krigens afslutning og eftertidens vanskeligheder, ikke mindst papirmanglen, satte en midlertidig stopper for udgivelsen. Således udkom den ikke i perioden 1945-1947 og igen fra 1950-1953. I 1954 udkom Aarhus Vejviser atter og er udkommet hver år siden frem til 2016. Initiativet kom fra Aarhus Byråd, som i 1953 besluttede at yde støtte til en regelmæssig udgivelse af Vejviser for Aarhus Kommune og forstadskommuner. Fra 1970/71 omfattede udgivelsen hele den nye Aarhus Kommune. Udgivelsen blev i 1975 lagt over til forlaget Mostrups Vejvisere, der efterhånden udgav vejvisere i det meste af landet. Forlaget Mostrup havde specialiseret sig netop i denne type udgivelse med en moderne og digital opsætning, som var ens for alle udgivelser landet over. Fra 1978 udsendte Mostrup først 8 senere 16 lokalvejvisere for Aarhus Kommune. Heri findes et meget udførligt fagregister, som Mostrup i første omgang ikke havde videreført, da de overtog udgivelsen 1975. De trykte vejvisere herunder også Mostrups mistede, som internettet voksede frem, efterhånden deres betydning. De trykte udgivelser blev endeligt bragt til ophør i 2016. Eniro, som havde overtaget udgivelserne fra Mostrup, valgte at stoppe udgivelserne, da brugerne i stedet anvendte de forskellige digitale løsninger, som blev tilbudt på nettet.
Opbygning
Samlingen er opbygget kronologisk med årlige udgivelser. Hver udgivelse består typisk af personregister listet alfabetisk over 'hovedpersoner' på hver adresse samt et adresseregister. Herudover indeholder vejviseren også et fagregister.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Samtlige vejvisere kan ses på læsesalen i både analog og digital form. Vejvisere fra 1859 til 1940 kan tilmed ses online på AarhusArkivet.dk
Digitalisering
Samtlige vejvisere i samlingen er digitaliseret.
Citation
Aarhus Vejvisere, årgang, i Aarhus Stadsarkivs samling
Afleveringshistorik
Proveniens
Samlingen er overtaget fra Aarhus Kommunes biblioteker, Erhvervsarkivet/Rigsarkivet og Aarhus Kommune
Indsamlingsår
2012-2019
Kassation
Der er ikke kasseret i samlingen.
Indkomstens status
Samlingen er komplet.
Literatur og kilder
•Elkjær, Kjeld, Århus Vejviser før og nu, i Århus-årbog 1986, s. 47-53, udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg