Georg Nikolaj Knubs fotosamling (1901-1942)
Arkivskaber
Kurator
Aarhus Stadsarkiv
Rigsarkivet
Yderår
1901 - 1942
Hovedår
1907-1935
Omfang
På Rigsarkivet findes ca. 1.500 glasnegativer, der dækker perioden fra ca. 1901-1930. Dele af samlingen er registreret i stadsarkivets samling, og 242 af disse er skannet. Derudover har stadsarkivet modtaget ca. 200 glasplader, ca. 450 negativer samt ca. 150 fremkaldte billeder fra Knubs barnebarn.
Beskrivelse
Abstrakt
Samlingen indeholder familie- og bybilleder fra Aarhus og København, billeder fra jernbanemiljøet og fra fotografens mange rejser rundt i Danmark og Europa i begyndelsen af 1900-tallet.
Beskrivelse
Samlingens fotograf er maskiningeniør Georg Nikolaj Knub (1879-1954). Knub, der var opvokset i Wesselgade i København, blev matematisk student fra Gammelholm Skole 1898, tog filosofikum 1899 og blev cand.polyt. (maskiningeniør) 1904. Samme år blev han aspirant ved DSB's maskinafdeling i København. I 1906 kom Knub første gang til Aarhus. Her boede han i en nu nedrevet bygning på Vester Allé 4. I 1907 steg Knub i graderne til ingeniørassistent i 17. lønkl., 1912 i 18. lønkl. I 1915 kom Knub atter til Aarhus, da han blev maskiningeniør af 2. grad ved Centralværkstedet i Aarhus, 1923 af 1. grad og 1946 afdelingsingeniør; I 1944 kunne Knub fejre sit 40-års-jubilæum ved DSB. Han tog sin afsked i 1949. I februar 1907 købte Knub et fotografiapparat af modellen Nova med Mars-anastigmat - objektiv og univers-lukker og blænder. Dette kan man læse i Knubs minutiøse protokoller over hans billedsamling. Protokollerne, som findes på Erhvervsarkivet - i dag Rigsarkivet - (digitaliseret af Aarhus Stadsarkiv) inderholder data som vejrforhold, klokkeslet, eksponeringstid. Samlingen indeholder billeder, der afspejler Knubs privat- og arbejdsliv. Ældste del af samlingen indeholder mange billeder fra København samt billeder fra Knubs rejser rundt i Europa. I 1914 fik Knub sit første barn, og fra dette år bliver samlingen mere koncentreret om familielivet i Aarhus. Først i og ved lejligheden ved Skanseparken, senere i villaen på Gentoftevej 5, men også med udflugter rundt omkring til byens seværdigheder og forlystelser. Den analog samling tilhører Rigsarkivet, men er blevet digitaliseret af Aarhus Stadsarkiv. Samlingen er dermed atypisk for Stadsarkivets samling, da den indeholde billeder fra hele Europa. Nyeste del af samlingen er afleveret til stadsarkivet af Knubs barnebarn.
Opbygning
Samlingen er kronologisk struktureret og indeholder detaljerede beskrivelser til hvert enkelt motiv. Herunder vejrforhold, udløsertid, kameratype og afstand til motivet. Store dele af samlingen er private familiefotos. Da samlingen er stort set komplet og dækker perioden 1901-1942, giver den et unikt indblik i en aarhusiansk familie og deres liv i Aarhus i første halvdel af 1900-tallet.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Store dele af samlingen er digitaliseret og tilgængeligt online på aarhusarkivet.dk. Resten af samlingen er i analog form. Den ældste del af samlingen tilhører Rigsarkivet og kan i analog form tilgås på Rigsarkivets læsesal i Viborg. Den nyere del af samlingen kan ses på Aarhus Stadsarkivs læsesal eller på www.aarhusarkivet.dk.
Juridiske forhold
Der er ingen juridiske begrænsninger i forhold til samlingen.
Digitalisering
Det vurderes at ca. 50 % af samlingen er blevet digitaliseret.
Citation
Nyeste del af samlingen, som kun kurateres af Aarhus Stadsarkiv citeres således: Georg Nikolaj Knubs fotosamling, Aarhus Stadsarkiv Ældste del af samlingen, som kun analogt tilhører Rigsarkivet citeres således: Georg Nikolaj Knubs fotosamling, Rigsarkivet, digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv.
Afleveringshistorik
Proveniens
Samlingen er indkommet ad to omgange. Den del af samlingen, der kurateres af Rigsarkivet, er blevet digitaliseret af Stadsarkivet, da denne delte bygning med Erhvervsarkivet. Den resterende del af samlingen er blevet afleveret til Stadsarkivet af Georg Nikolaj Knubs barnebarn, Peter Knub.
Indsamlingsår
Den del af samlingen, der tilhører Stadsarkivet, er indkommet i 2017
Kassation
Der er ikke kasseret i samlingen.
Indkomstens status
Det vurderes at samlingen er afsluttet.
Literatur og kilder