Aarhus Filmværksteds arkiv (1975-2011)
Arkivskaber
Yderår
1975 - 2011
Hovedår
1989-2003
Omfang
Omkring 2600 medieproduktioner.
Beskrivelse
Abstrakt
Medieproduktioner fra Aarhus Filmværksted.
Beskrivelse
Samlingen indeholder medieproduktioner fra Aarhus Filmværksted, som fra 1970'erne og frem har produceret film. Formålet med organisationen var fra starten at styrke filmmiljøet i Aarhus og at skabe et folkeligt filmværksted, som et alternativ til de etablerede medier. Filmværkstedet blev til i et årti præget af politiske strømninger. De tidligste produktioner, fra 70'erne, er ofte politiske. Eksempelvis blev en af værkstedets tidligste film lavet som protest mod nedrivningen af bygninger i Rosensgadekvarteret. I slutningen af 80'erne og starten af 90'erne blev der eksperimenteret med filmmediet som aldrig før. Produktionerne fra perioden vægter tungt i en retning af experimental videokunst og fiktive kortfilm. Fra slutningen af 90'erne og ind i det nye årtusinde tog medieproduktionen for alvor fart. I perioden blev der produceret en lang række magasinprogrammer, egnet til lokal-tv, som blandt andet handler om kultur, byliv og politik. Arbejdsbyrden blev hurtigt for stor. Det førte til, at lokal-tv delen blev overdraget til Mediehus Aarhus, så Aarhus Filmværksted igen kunne fokusere på at være et mere folkeligt filmværksted.
Opbygning
Omkring 2600 medieproduktioner fra Aarhus Filmværksted, som fra 1970'erne og frem har produceret film. Den største del af filmene findes på U-matic og Betacam, og en mindre del findes på VHS og DV båndformater. Omkring 450 film er digitaliseret. Det tematiske indhold i filmene skifter i takt med filmværkstedets udvikling, og kan inddeles i perioder. De tidligste produktioner, fra omkring 70'erne, har ofte et politisk budskab. Filmene fra årene omkring 1990 er hovedsageligt experimental videokunst og fiktive kortfilm. Størstedelen af de senere produktioner, fra slutningen af 90'erne og frem, er diverse magasin- og tv-programmer lavet til lokal-tv. Magasinprogrammerne er inddelt i serier. Hvor Sten & Tage, som er den største serie i samlingen, handler om byrummet og arkitekturen i Aarhus, så viser Focus de kulturelle aspekter af byen. Club Electric sendte livemusik for at erklære, at musikscenen i Aarhus ikke er død. For seniorborgerne er Senior TV, som ofte handler om spændende håndværk samt andet. Derimod blev ungdomsprogrammet Novra lavet for de unge.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Samlingen er tilgængeligt på læsesalen.
Juridiske forhold
Langt størstedelen er ikke underlagt nogen juridiske begrænsninger.
Digitalisering
Omkring 450 af de 2600 medieproduktioner i samlingen er digitaliseret.
Relateret materiale
Se også Mediehus Aarhus samling, hvori der findes flere medieproduktioner, som er lavet i samarbejde med Aarhus Filmværksted.
Afleveringshistorik
Proveniens
Medieproduktionerne er fra Aarhus Filmværksted. Aarhus Filmværksted har overdraget omkring 2600 film til Aarhus Stadsarkiv. Den største del af filmene findes i formaterne U-matic og Betacam. En mindre del findes i formaterne VHS og DV. Omkring 450 film er digitaliseret.
Kassation
Aarhus Stadsarkiv har ikke kasseret i det materiale, som arkivet har modtaget.
Indkomstens status
Der er ikke udsigt til, at der kommer flere arkivalier på nuværende tidspunkt.
Literatur og kilder
Arkivserier

Browse i samlingens serier. Klik på en given serie for at se, hvilke materialer, der er placeret her.