Dansk Metals samling (1889-2009)
Arkivskaber
Yderår
1889 - 2009
Omfang
154 arkivenheder
Beskrivelse
Abstrakt
Fagforbundet Dansk Metal er dannet ved løbende sammenlægning af mindre forbund. Denne samling omfatter materiale overdraget Stadsarkivet af Dansk Metals Aarhus-afdeling og rummer arkivmateriale fra bl.a. afdeling, tidligere indlemmede forbund, lokale værkstedsklubber og andre underordnede foreninger.
Beskrivelse
Dansk Metal blev stiftet i 1888 som Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (DSMF). Ligesom de snesevis af andre forbund og fagforeninger, som blev oprettet i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, omfattede DSMF en afgrænset mængde arbejdere. Tendensen inden for fagorganisationen i 1900-tallet blev, at mange små forbund blev til få store, og DSMF var et af dem, der voksede sig stort. I anden halvdel af 1900-tallet oplevede DSMF indlemmelse af 12 mindre forbund, hvoraf en del var dannet ved fusioner. Forbundet havde lokalafdelinger i de fleste større danske byer. Frem til 1946 eksisterede der én Aarhus-afdeling, men i 1946 blev den voksende afdeling opsplittet i en Aarhus afd. 1 og en Aarhus afd. 2. Afdeling 2 omfattede DSB Centralværkstedet i Aarhus, mens Afdeling 1 omfattede resten af byens arbejdere organiserede i DSMF. Afdeling 2 blev formentlig nedlagt i forbindelse med Centralværkstedets afvikling i starten af 00'erne. Materialerne i denne samling indeholder derfor Afdeling 1-organisationerne. Samlingen rummer dels materiale fra Aarhus afd. 1, dels materiale fra indlemmede forbund, og dels materiale fra klubber nedlagt før 2017. På mange virksomheder med flere medarbejdere, der var organiserede under Dansk Metal, havde fagorganisationen oprettet fagforeningsklubber som fora, hvor medlemmerne kunne diskutere de lokale arbejdsforhold. Klubstrukturerne har stedse været præget af kluboprettelser, -nedlæggelser og -sammenlægninger, og ved nedlæggelser er klubbens materiale som regel havnet ved forbundets lokale afdeling. Med i samlingen hører en del materiale fra virksomheden Frichs, såvel fra Frichs-klubber som fra virksomheden. Dette materiale stammer fra fællestillidsmand Jens Jørgen Siig, som afleverede sit omfangsrige arkiv til Dansk Metals Aarhus afd. 1 ved Frichs' delvise afvikling omkring 1990.
Opbygning
Samlingen udgøres af ukomplette arkivserier fra Aarhus afd. 1, indlemmede forbund, nedlagte underordnede klubber, småforeninger under klubberne (idræts- og ungdomsforeninger) samt fra virksomheden A/S Frichs. Den primære styrke ligger på bestyrelses- og regnskabsmateriale, mens medlems- og arrangementsmateriale kun i mindre omfang er bevaret. I nogle tilfælde er de forskellige foreningsarkiver bevarede helt tilbage til grundlæggelsen, i andre tilfælde findes kun materiale fra perioden op til overdragelsen af materialet til Dansk Metal Aarhus afd. 1. Hovedparten af arkivmaterialet fra Aarhus afd. 1 er en komplet række af kopibøger over udgående korrespondance 1952-2009, et repræsentativt udpluk af fagforeningssager (ca. 10 %) 1967-2009, samt et fotoarkiv fra perioden 1985-2005. Dertil findes materiale fra Midtjyske Kreds under Dansk Metal, som var en regional paraply over midtjyske lokalafdelinger, og fra den lokale lærlinge-paraplyorganisation Metal Ungdom. På de næste niveauer indeholder samlingen materiale i varierende mængde og bevaringsgrad fra indlemmede forbund, klubber og småforeninger, hvoraf kan fremhæves Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbunds Aarhus-afdeling med fusionerede forbunds Aarhus-afdelinger, Dansk Karetmager- og Karosseribyggerforbunds Aarhus-afdeling, klubberne på A/S Frichs og klubben på Blikas (fra 1988 Unitec) som særligt godt bevarede. Samlingen giver som helhed et godt indblik i fagorganisation og fagbevægelse inden for de forbund, som gennem 1900-tallet organiserede medarbejderne inden for den store metalindustri. Ud fra arkivmaterialet fra bl.a. forbundsafdelingen, otte indlemmede mindre forbund og i alt 38 klubber, lokale paraplyorganisationer og småforeninger vidner samlingen om de arbejds- og lønforhold, som denne store branches ansatte arbejdede under, samt om nogle af byens største virksomheder set fra et medarbejderperspektiv.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Det meste af materialet, der er yngre end 75 år, påhviler restriktioner i henhold til persondatalovgivningen.
Juridiske forhold
Samlingen indeholder en mindre mængde fotografisk materiale, som er omfattet af ophavsret. Ellers påhviler der som udgangspunkt ingen restriktioner på samlingen ud over de persondataomfattede dele.
Digitalisering
Intet er digitaliseret.
Citation
Dansk Metals samling, Aarhus Stadsarkiv.
Relateret materiale
Arkivmaterialet fra Dansk Metal Aarhus afd. 2 med underordnede klubber findes i samlingen "DSB Centralværkstedets faglige organisationer". Materiale fra aarhusianske fagorganisationer, som i 1995 blev til Telekommunikationsforbundet (indlemmet i Dansk Metal i 2003), findes i samlingen "Fagforeninger på Jydsk Telefon". Dertil ligger Rigsarkivet inde med arkivmateriale fra Formernes Fagforbunds Aarhus-afdeling, Gørtlernes Fagforening i Aarhus og Kobbersmedenes Fagforening i Aarhus. Alle disse brancher blev indlemmet i Dansk Metal i anden halvdel af 1900-tallet.
Afleveringshistorik
Proveniens
Samlingen er overdraget Aarhus Stadsarkiv af Dansk Metals Aarhus-afdeling i forbindelse med afdelingens flytning fra Mejlgade 95 til Molsgade 2.
Indsamlingsår
2017-2018
Kassation
Stadsarkivet har kun foretaget minimale kassationer af ikke-væsentligt materiale i forbindelse med registreringen. Arkivmateriale fra Klub Knebel og Klub Ebeltoft er videregivet til Molsarkivet, og arkivmateriale fra Klub Hammel til Lokalhistorisk Arkiv for Hammel og Favrskov.
Indkomstens status
Samlingen er ikke lukket. Der kan komme mere materiale til.
Literatur og kilder
Leonhard Hansen: Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening i Aarhus 1883-1933. Aarhus, 1933
Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund Centralafdelingen i Århus 75 års jubilæum. Aarhus, 1958
Kaj Henrik Kullberg: Smedene i Århus 1883-1983. Husets Forlag, 1983