Aarhus Kommunes Bibliotekers lokalhistoriske filmsamling (1902-1985)
Yderår
1902 - 1985
Hovedår
1945-1985
Omfang
Samlingen består af omkring 100 filmruller, primært i 16 mm. Der er enkelte 8 mm ruller og U-matic bånd.
Beskrivelse
Abstrakt
Filmruller fra Aarhus Kommunes Bibliotekers lokalhistoriske filmsamling.
Beskrivelse
Samlingen består af filmruller fra Aarhus Kommunes Bibliotekers lokalhistoriske filmsamling. Fra 1970’ernes første år og frem var der, flere steder i Danmark, en interesse for at indsamle og bevare gamle film. Gennem indsamlingerne kom mange film frem i dagens lys, som ellers var mere eller mindre glemt. I Aarhus er nogle af de tidligste film i samlingen fra tilbage til starten af 1900 årene - helt tilbage til omkring filmmediets barndom i Danmark. De første film, om de elektriske sporvogne, blev lavet af filmpioneren Peter Elfelt. Thomas Sørensen Hermansen og Fotorama var dengang også med på bølgen. En større mængde af de film, som blev indsamlet, er fra 1940’erne, særligt fra omkring befrielsens tid og frem. Helt særligt her var optagelserne fra befrielsen og majdagene, hvor aarhusianerne fejrede begivenheden i byens gader. Fra den tid findes også flere film om byen og dagligdagen efter krigen. Der er også nyere film i samlingen. Omkring samme tid, som indsamlingen af film tog fart, blev et filmudvalg stiftet til at producere film om Aarhus. Det blev til i alt ti film, fra 1974 til 84, om Aarhus og året der gik. Filmene blev kendt som Filmjournalerne.
Opbygning
Omkring 100 filmruller fra Aarhus Kommunes Bibliotekers lokalhistoriske filmsamling, som er blevet samlet ind fra 1970’ernes første år og frem. I samlingen findes også film, som er produceret efter samlingens oprettelse. Samlingen består primært af 16 mm filmruller. Der er enkelte 8 mm ruller og U-matic bånd. Alle film i samlingen er digitaliseret. Indholdet er af lokalhistorisk karakter fra helt tilbage til starten af 1900 årene, og filmmediets barndom i Danmark. De tidligste film blev lavet af filmpioneren Peter Elfelt. I 1904 optog han de elektriske sporvognes jomfrurejse gennem Aarhus ved at sætte kamera på sporvognene, hvorefter de kørte ned gennem byens gader. Dette resulterede i nogle helt fantastiske filmoptagelser. De ældste optagelser er fra Skt. Clemens Bro, optaget få år forinden, fra før der blev lagt sporvognsskinner på broen. I dette årti var Thomas Sørensen Hermansen og Fotorama også ude og filme. En af Thomas Sørensen Hermansens film er fra storkøbmand Hans Broges begravelse i 1908. Frem til 1940’erne er der kun få film i samlingen, hvorefter mængden vokser betydeligt. Fra Danmarks befrielse og frem findes blandt andet optagelser fra majdagene ved befrielsen, hvor aarhusianerne fejrede begivenheden i byens gader. Desuden er der film om årlige begivenheder, dagligdag, idrætsliv og socialt arbejde i Aarhus. I nyere tid findes filmen "Farvel Sporvogn," som blev lavet i 1971, i forbindelse med sporvognenes afskaffelse. Og i perioden 1974 til 84 bliver der, efter stiftelsen af et filmudvalg, produceret ti Filmjournaler, hvori indholdet drejer sig om året der gik og diverse begivenheder i Aarhus. Nogle af de mere bemærkelsesværdige begivenheder, som dækkes i Filmjournalerne, er: Indvielsen af Aarhus Skøjtehal, projektering og indvielsen af Musikhuset Aarhus, rejsegilde og samling af politiet på Politigården, diverse optagelser fra Aarhus Festuge samt diverse royale ankomster til byen.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Omkring en tredjedel er tilgængeligt online. Den resterende del er tilgængelig på læsesalen.
Juridiske forhold
Langt størstedelen er ikke underlagt nogen juridiske begrænsninger. En enkelt film er utilgængelig ifølge af persondatalovgivningen.
Digitalisering
Alle film i samlingen er digitaliseret.
Citation
Aarhus Kommunes Bibliotekers lokalhistoriske filmsamling, Aarhus Stadsarkiv
Afleveringshistorik
Proveniens
Filmrullerne er fra Aarhus Kommunes Bibliotekers lokalhistoriske filmsamling og er blevet overdraget til Aarhus Stadsarkiv i 2015. Der er omkring 100 filmruller, primært i 16 mm. Desuden er der enkelte 8 mm ruller og U-matic bånd. Alle film i samlingen er blevet digitaliseret i 2018.
Indsamlingsår
1970-1988
Kassation
Aarhus Stadsarkiv har ikke kasseret i det materiale, som arkivet har modtaget fra Aarhus Kommunes Biblioteker.
Indkomstens status
Aarhus Stadsarkiv har modtaget hele samlingen. Der er derfor ikke udsigt til, at der vil blive tilføjet flere arkivalier.
Literatur og kilder
Arkivserier

Browse i samlingens serier. Klik på en given serie for at se, hvilke materialer, der er placeret her.