2017 aarhusianere (2014-2019)
Yderår
2014 - 2019
Hovedår
2017-2017
Beskrivelse
Beskrivelse
’2017 aarhusianere’ var et erindringsprojekt udviklet i forbindelse med, at Aarhus var Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Med udgangspunkt i et spørgeskema udviklet af Aarhus Stadsarkiv interviewede elever fra 5. klasse og opefter en anden aarhusborger om livet, Aarhus og Europa. Skoleeleverne kunne efterfølgende selv uploade interviewene til et livshistorie-site på nettet. I dag er erindringerne overført i AarhusArkivet. Erindringsprojektet var et samlende projekt, der knyttede vidt forskellige aarhusianere sammen. På tværs af alder og etnicitet blev aarhusianernes historie blive indsamlet og fortalt af skoleelever, familiemedlemmer, naboer, bekendte og ubekendte. Gennem interviews med ærkeaarhusianere, tilflyttere og nydanskere blev Aarhus set på med forskellige øjne. Erindringer i projektet kom også fra kommunens mange lokalarkiver, der bidrog med erindringer fra arkivet. Andre erindringer blev indsamlet gennem interviews med udvalgte borgere udført af arkivets frivillige, mens en anden gruppe erindringer kom fra borgere, der afleverede andres eller egne erindringer.