Musikhuset Aarhus' samling (1977-2012)
Yderår
1977 - 2012
Hovedår
1982-2000
Omfang
50 meter
Beskrivelse
Abstrakt
Musikhuset Aarhus' samling dokumenterer i dybden institutionens virke og udvikling fra indvielsen i 1982 til 2012. Fokus er på arrangementsvirksomheden, men også væsentligt administrative udviklingstendenser er dokumenteret i materialet.
Beskrivelse
Et musikhus i Aarhus havde været diskuteret gennem årtier i både byråd og blandt aarhusianerne. Flere konkrete planer havde siden 1940’erne været fremlagt, men sidenhen skrinlagt for til sidst at blive kasseret. En byrådsbeslutning 2. december 1976 førte til, at der blev udskrevet en arkitektkonkurrence om et musikhus på kasernearealet ved Vester Alle. I 1977 vandt det lokale arkitektfirma Kjær og Richter entreprisen sammen med landskabsarkitekt Svend Hansen og ingeniørfirmaet Birch og Krogboe. Første spadestik til huset blev taget i 1979, og Musikhuset Aarhus stod klar til en stort anlagt og tv-transmitteret indvielse 27. august 1982. Musikhuset Aarhus’ primære opgave er at varetage drift og vedligeholdelse af musikhusbygningen samt sørge for den størst mulige udnyttelse af lokaler m.v. i huset. Musikhusets direktør var endvidere i perioden fra 1982-86 sekretær for den selvejende institution Musikhuset Aarhus, arrangementsvirksomheden, der forvalter et af byrådet bevilget tilskud til Musikhuset egne arrangementer. Efter 1986 blev den selvejende institution ’arrangementsvirksomheden’ nedlagt og lagt sammen med Musikhuset Aarhus’ bygningsdrift i en forvaltningsenhed under Magistratens 4. afdeling, dog med den lidt specielle konstruktion, at direktøren for Musikhuset Aarhus havde et selvstændigt ansvar for Musikhusets kunstneriske profil og besad kompetence til at træffe økonomiske beslutninger inden for den givne budgetramme. Ambitionen var fra begyndelsen at gøre Musikhuset Aarhus til alle aarhusianeres hus. Opgaven ville man løfte ved at lave et tætpakket program, som favnede bredt og gjorde huset interessant for de mange. I takt med udviklingen herunder ikke mindst husets udvidelser er den lokalt forankrede ambition udvidet til et ønske om at være et musikhus i national og international klasse. I august 2005 påbegyndtes en omfattende udvidelse af Musikhuset i form af en ny tilbygning, der fordoblede husets kapacitet. Arkitektfirmaet C.F. Møller havde tegnet bygningen, der blandt andet indeholder en række nye sale, ikke mindst en symfonisk sal med plads til 1.300 gæster. Musikhuset Aarhus er bl.a. hjemsted for Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Symfoniorkester og Den Jyske Opera og har tidligere fungeret som sekretariat for Nordisk Koncerthusråd og Scandinavian Concert Centres. Musikhuset Aarhus har også spillet en rolle i forbindelse med opførelsen af nabobygningen Scandinavian Center. Musikhuset Aarhus var oprindeligt tiltænkt at skulle stå for bygningsdriften i samarbejde med SAS, som var centerets egentlige driftsherre. Fra Musikhuset Aarhus side var man bekymret for konkurrencen fra det nye center og ønskede derfor indflydelse på driften. Byggeriet løb ind i problemer, og centeret blev forsinket. Centeret skulle have stået færdig i 1991, men først i 1995 kunne det indvies under Aarhus Festuge. Samarbejdet mellem SAS og Musikhuset Aarhus vedr. bygningsdriften synes at ophøre et par år efter centerets åbning. Arkivet strækker sig tilbage til 1977 og indeholder materialer frem til 2012.
Opbygning
Musikhuset Aarhus' samling er emneordnet. Emnesystematikken er udarbejdet og med tiden videreudviklet af Musikhuset Aarhus i forbindelse med, at deres virksomhed har undergået forandringer. Emnerne er på et overordnet plan: administration, arrangementer, billeder, byggeri, KODA, pladeprojekter, presse, publikationer, Scandinavian Congress Center og udstillinger. Nogle hovedemner har underemner. Under hvert emne har sagerne været henlagt kronologisk. Systematikken blev desværre opbrudt, da Musikhuset Aarhus pakkede sit arkiv i forbindelsen med afleveringen til Aarhus Stadsarkiv. Det har ikke været muligt for stadsarkivet at genskabe Musikhuset Aarhus' systematik til fulde. Det er primært gået ud over kronologien, og derfor kan sammenhængende materialer skulle findes i forskellige æsker. Materialerne fra programafdeling og presse, sidstnævnte er primært udklip, er indgangen til de dele af samlingen, som vedrører arrangementsvirksomheden. Ved hjælp af programmer og presseomtaler skal man finde frem til datoen for, hvornår et givent arrangement har fundet sted. Herefter kan man finde materialerne vedr. arrangementet i arkivet.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Samlingen er ved bestilling tilgængelig på læsesalen.
Juridiske forhold
Der er ikke nogle umiddelbare begrænsninger i forhold til tilgængelighedsfrister. Personoplysninger er tilgængelige efter 75-årsreglen.
Digitalisering
Samlingen er ikke digitaliseret.
Citation
Musikhuset Aarhus' samling i Aarhus Stadsarkiv.
Relateret materiale
Materiale om Musikhuset kan også findes hos Magistratens 4. afdeling og som bilag til byrådsbeslutninger. På grund af sin udadvendte karakter kan der hentes mange oplysninger om Musikhuset i dagspressen. Forestillinger kan være dokumenteret i Århus Filmværksteds filmsamling.
Afleveringshistorik
Proveniens
Samlingen blev overdraget til Stadsarkivet i sommeren 2015.
Indsamlingsår
2015
Kassation
Det er kun foretaget kassation af overtallige kopier og bilagsmaterialer.
Indkomstens status
Samlingen kan forventes suppleret.
Literatur og kilder
Musikhuset Aarhus tidlige historie er beskrevet Jørgen Rossing i bogen 'En Aarhus Krønike (2016)'.
Journalist Erik Svenson har samlet op huset første 20 års historie i bogen 'Sikken et hus - Musikhuset i Århus (2003)'.
I dagspressen specielt Århus Stiftstidende vil man kunne finde informationer om enkelthederne i Musikhusets virke - naturligvis med fokus på arrangementerne.
Arkivserier

Browse i samlingens serier. Klik på en given serie for at se, hvilke materialer, der er placeret her.

Samlingstags

Browse i samlingens tags. Klik på et tag for at se, hvilke materialer, der er opmærket med dette.