Michael Bruuns samling (1991-2005)
Yderår
1991 - 2005
Hovedår
1991-2005
Omfang
6 meter
Beskrivelse
Abstrakt
Michael Otto Bruun var erhvervschef i Aarhus Kommune fra 1991 til 2005. Samlingen indeholder Michael Bruuns papirer vedr. de mange projekter og initiativer, han og Erhvervsafdelingen under Aarhus Kommune iværksatte og deltog i.
Beskrivelse
Michael Otto Bruun (f. 1943) blev i 1991 ansat som Aarhus Kommunes erhvervsafdelings første chef - et job han bestred frem til 2005. Michael Bruun er uddannet cand.polyt. og har en ph.d. i halvlederteknologik. Han havde tidligere en længere karrierer bag sig i universitetsverdenen - herunder som lektor på Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet. Fra 1980-91 var han ansat i en ledende stilling i Jysk Telefon. Aarhus Kommune oprettede i 1991 en Erhvervsafdeling for at at styrke erhvervsudviklingen i Aarhusområdet med det formål at øge den økonomiske aktivitet og fremme beskæftigelsen.Opgaven blev løst i et samspil mellem virksomheder, organisationer, institutioner og kommune. Erhvervsafdelingen var og er sekretariat for Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalg. Erhvervsafdelingen blev placeret under Borgmesterens Afdeling. Erhvervsafdelingen har et kontor i Bruxelles, som varetager kommunale og regionale interesser i relation til det europæiske samarbejde. Michael Bruun har været katalysator i, at Aarhus Kommune fik udviklet en erhvervspolitik. Han var i mange år hovedforfatter på kommunens erhvervshandlingsplaner samt hovedarkitekt bag en stor del af organiseringen af kommunens samarbejde med erhvervslivet. Erhvervspolitikken er udarbejdet efter ophavet fra Aarhus Byråd. I forbindelse med sit virke har Michael Bruun samlet materialer og kopier af materialet fra væsentlige projekter, som han og afdelingen har beskæftiget sig med. Det er disse materialer, som udgør samlingen.
Opbygning
Samlingen består af materialer fra 17 af de væsentligste initiatiaver/projekter, som Erhvervsafdelingen stod bag i perioden 1992-2005. Samlingen giver et unikt indblik i Aarhus Kommunes erhvervspolitik i perioden - både den indre, rettet inden for kommunegrænsen, og den ydre, som skete i samarbejde med regionale, nationale og internationale aktører. Samlingen er opdelt i 17 serier navngivet efter hvert af de enkelte initiativer. Michael Bruun har i forbindelse med afleveringen af sit materiale til Stadsarkivet ydet en omfattende indsats for at beskrive arkivets indhold. Han har udarbejdet et kompendium med introduktioner til og beskrivelser af de enkelte initiativer. Kompendiet er at finde i æske nr. 1 i arkivet, og beskrivelser af de enkelte initiativer ligger i relation til materialet i arkivet. Det er noteret i, hvilken kasse de enkelte beskrivelser kan findes.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Samling er ved bestilling tilgængelig på læsesalen.
Juridiske forhold
Samlingen er tilgængelig efter arkivlovens bestemmelser. Der skal søges om adgang til materiale, der er nyere end 20 år og for materiale nyere end 75 år, som indeholder personoplysninger m.v.
Digitalisering
Samlingen er ikke digitaliseret.
Citation
Michael Bruuns samling i Aarhus Stadsarkiv
Relateret materiale
Erhvervsafdelingen var organiseret under Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune. Der vil derfor antageligvis findes mere materiale i arkivet efter Borgmesterens Afdeling - ikke mindst for perioden efter 2005. Dette materiale er ikke afleveret til Aarhus Stadsarkiv.
Afleveringshistorik
Proveniens
I forbindelse med Michael Bruuns pensionering som associeret forsker ved Center for Erhvervshistorie på Aarhus Universitet i 2013 blev materialet overdraget til Stadsarkivet. Siden hen sad Michael Bruun i en periode på et år udarbejdede beskrivelser af arkivet.
Indsamlingsår
2013
Kassation
Der er ikke kasseret i samlingen.
Indkomstens status
Samling er afsluttet.
Literatur og kilder
På AarhusWiki.dk står et detaljeret og meget informativt oplsag om erhvervspolitik i Aarhus, som givet et særdeles brugbart overblik over Erhvervspolitikken og dens udvikling. Her er også links til beskrivelser af flere af erhvervspolitikkens delelementer. https://aarhuswiki.dk/wiki/Erhvervspolitik_i_....
Også i Aarhus Byrådsforhandlinger vil der være informationer de erhvervspolitiske tiltag. Her er både de trykte forhandlinger/beslutningsreferater (-1997) samt de digitale lydfiler fra byrådsmøderne centrale kilder (1997-2003 på Stadsarkivet og fra 2004 og frem på aarhus.dk). Bemærk venligst at der skal søges om adgang til materiale, der er nyere end 20 år og for materiale nyere end 75 åt, som indeholder personoplysninger m.v.
Dele af materialet har været anvendt i to Phd.-afhandlinger afleveret ved Den Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet. Først i Morten Mandel Refskous afhandling 'Brobygning ved Aarhus Universitet - en tripelhelixanalyse af erhvervsfremmende brobygningsinitiativer ved Aarhus Universitet 1928-2003. Afhandlingen blev afleveret og forsvaret 2008.
Henrik Mølgaard Frandsens afhandling 'Infrastruktur og erhvervsudvikling i Østjylland siden 1945' har ligeledes inddraget materiale fra samlingen. Mølgaard Frandsen afhandling blev afleveret og forsvaret ved i 2011.
Arkivserier

Browse i samlingens serier. Klik på en given serie for at se, hvilke materialer, der er placeret her.