Aarhus Byråds trykte forhandlingsprotokoller (1867-1997)
Arkivskaber
Yderår
1867 - 1997
Omfang
Ca. 63.000 sider fordelt over godt 200 protokoller og tillægsbind.
Beskrivelse
Abstrakt
Samling af trykte udgivelser af byrådets forhandlinger fra 1867 til 1997.
Beskrivelse
Aarhus Byråds trykte forhandlingsprotokoller omfatter samtlige mødereferater og bilag fra Aarhus Byråds møder fra 1867 til 1997.
Opbygning
Samlingen består af årlige udgivelser af henholdsvis åbne (A-bind) og lukkede (B-bind) byrådsforhandlinger, samt eventuelle tillæg (C-bind) til forhandlingerne. Derudover findes der en række sagregistre - dækkende over henholdsvis 10 eller 15 årgange - som udgør den emnemæssige indgang til samlingen. Samlingen naturlige opbygning er en simpel kronologisk række af udgivelser. Vi har valgt at bibeholde denne struktur, så samlingen indeholder ingen underordnede arkivserier. Hver protokol indeholder referater fra årets forgange byrådsmøder, hvis dagsordenpunkter næsten altid refererer til et bestemt sagsnummer og samtidig ofte kort beskriver, hvad og hvem den behandlede sag omhandler.
Tilgængelighed og brug
Tilgængelighed
Forhandlingsprotokollerne fra årene 1867-1940 kan ses online på AarhusArkivet. Protokollerne fra 1941 og frem kræver en dispensationsansøgning for at kunne tilgås på læsesalen.
Juridiske forhold
Forhandlingsprotokollerne fra 1867 til 1940 er ikke begrænset af nogen juridiske bestemmelser og er udgivet til offentlig eje. Mange af de efterfølgende protokoller indeholder en del persondata, som ikke må offentliggøres på nuværende tidspunkt.
Digitalisering
Samlige protokoller frem til 1997 er både digitaliseret og transskriberet.
Citation
Aarhus Byråds trykte forhandlingsprotokoller (1867-1997), Aarhus Stadsarkiv.
Relateret materiale
Relateret til denne samling findes Aarhus Byråds Journalsager (1869-1985), som er de fysiske sager og sagsakter Aarhus Byråd har skabt gennem årene. Selve sagerne og sagsakterne fylder godt 200 hyldemeter og er ikke digitaliserede, men ved at transskribere Byrådets mødereferater, har vi kunnet udtrække både sagsnummer, sagsår, originale emner og en beskrivende tekst for hver enkelt sag, som er behandlet på møderne. Sagerne kan ses og søges gennem Aarhus Byråds Journalsager, som findes her: (https://www.aarhusarkivet.dk/collections/48)
Afleveringshistorik
Proveniens
Indsamlingsår
2011-2014
Kassation
Der er ikke foretaget kassation i denne samling.
Indkomstens status
Samlingen vil løbende blive tilføjet materiale i takt med at Aarhus Byråd afleverer deres mødereferater og mødebilag.