Skibstømrernes Fagforening i Aarhus (1913-1971)
Pseudonym
Dansk Skibstømrerforbund, Aarhus-afdeling
Oprettet
1913-06-01
Nedlagt
1971-04-01
Branche
Fagforeninger
Beskrivelse
Beskrivelse
Fagforening for skibstømrere i Aarhus, grundlagt 1913. Fagforeningen hørte under Dansk Skibstømrerforbund, og foruden at være fagforening fungerede den også som lokalafdeling af forbundet. Der var stedse tale om en mindre fagforening med et lille medlemstal, der stort set alle arbejdede på Aarhus Havn, især på Flydedokken. Allerede i 1916 oprettede Skibstømrernes Fagforening i Aarhus en arbejdsløshedskasse, i 1919 en hjælpekasse, der ydede økonomisk bistand ved sygdom, begravelser og lignende, og i november 1965 blev fagforeningens ansvarsområde udvidet med en jubilæumsfond. I 1971 fusionerede Dansk Skibstømrerforbund med Riggernes og Sejlmagernes Forbund under navnet Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbund, og en tilsvarende sammenlægning fandt sted blandt fagforeningerne. Fusionen skete gnidningsfrit for riggernes og sejlmagernes vedkommende, men mindre nemt for skibstømrerne, hvorfor den nye afdelingsbestyrelse blev sammensat af riggere og sejlmagere alene. Dansk Skibstømrer-, Rigger- og Sejlmagerforbund eksisterede frem til 1976, hvor det blev indlemmet i Dansk Metalarbejderforbund.