Århus Ungdommens Fællesråd (1958-)
Pseudonym
ÅUF
Oprettet
1958
Branche
Organisationer og foreninger
Beskrivelse
Beskrivelse
Århus Ungdommens Fællesråd er en paraplyorganisation for ungdomsorganisationer i Aarhus. Rådet har et demokratiserende og folkeoplysende omdrejningspunkt. Organisationen blev stiftet i 1958 af daværende Aarhus borgmester Bernhardt Jensen. ÅUF repræsenterer mange forskellige typer ungdomsforeninger. De er inddelt i fem forskellige grupperinger: Politiske Ungdomsforeninger (PUS), Børne- og Ungdomskorps (Samrådet), Religiøse foreninger, Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger og Øvrige foreninger. ÅUFs formål er at samfundsengagere børn og unge og varetage deres interesser, samt servicere medlemsforeningerne og varetage deres interesser. Det gør de blandt andet ved at være bindeled mellem ungdomsforeningerne og det kommunale system. Og repræsentere de tilsluttede foreninger i forhandlinger med det offentlige, institutioner og andre myndigheder. ÅUF søger også aktivt at få indflydelse på kommunens sport- og fritidspolitik. Herudover rådgiver de ungdomsforeningerne i forskellige henseender. Styrelsen i ÅUF er den politiske ledelse, og består af en formand, næstformand, en kasserer samt en repræsentant fra hver af de fem medlemsgrupperinger. ÅUF har også et sekretariat, der har til opgave at understøtte styrelsens arbejde og rådgive medlemsforeningerne. Hvert år mellem den 20. februar og 5. marts afholder ÅUF deres årsmøde, som er den øverste instans i organisationen.
Kilder