[Lærer J. J. Aae gjorde meget hurtigt Kariere ved Skolevæsenet. Allerede Aaret efter, at han var kommet til Byen, fik han fast Ansættelse efter Winding,og samtidig byttede han Embede med Bruun og...]

Datering
1833
Arkiv ID
000000060
Beskrivelse
Abstrakt
Lærer J. J. Aae gjorde meget hurtigt Kariere ved Skolevæsenet. Allerede Aaret efter, at han var kommet til Byen, fik han fast Ansættelse efter Winding,og samtidig byttede han Embede med Bruun og blev derved paa en Maade Førstelærer ved Frue Sogns Borgerskole og Kollega med Kahr, som han ikke synes at have staaet i noget godt Forhold til. Derefter en lang Hist. om at Aae har Privatelever i de Timer han skulle undervise i Skolen. Kahr har indrykket en Annonce 1833 i A. St., som fører til Undersøgelse. Beskyldningerne viser sig at være delvis rigtig.
Deskriptiv note
Tekstindholdet af dette kartotekskort er afskrevet af frivillige, men selve kortet er ikke digitaliseret.
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Indholdet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Note: De materialer, som du kan se online, har vi lov til vise på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale må bruges til.